BÓZSA Pál biológus, tanár. Bajsa, 1950. febr. 12. Sz.: Bózsa Pál és Rozália. Nős, Bózsa Tinka. Gy.: Beáta. T.: az általános iskolát Bajsán végezte (1957-1965), Topolyán járt gimnáziumba (1965-1969), egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karán szerzett biológiából (1969-1975). A Belgrádi Egyetem Biológiai Karán doktorált (1989). Érd. köre.: flóra, növényföldrajz, gyógynövények, természetvédelem. É.: laboráns, szakmunkatárs, docens, rendkívüli majd rendes egyetemi tanár az Újvidéki Egyetem Természettudományi Karának Biológiai Intézetében. Tagság:: a JKP tagja (1975-1988), az MTA határon túli köztestületének tagja. F. m.: Szerbia flórája (társszerző), A délibláti homokpuszta flórája, Szerbia flórájának vöröskönyve, A Fruška gora alkaloidokat tartalmazó növényei, A gyomnövények magvainak és terméseinek ismerete (növényrendszertani gyakorlókönyv). A fenti egyetemi tankönyvek és monográfiák mellett 230 tudományos szakdolgozat szerzője. C.: 21000 Újvidék, Bul. Slobodana Jovanovića 39. Tel.: +381-(0)21-396-084 (lakás). Institut za biologiju. Trg. Dositeja Obradovića 2. Tel.: +381-(0)21-350-122/531. Fax: +381-(0)21-450-620. E-mail: bozap@ib.ns.ac.yu, bettyb@eunet.yu

BOZSIK Ferenc tanár, fafaragó, szobrász. Csantavér, 1939. máj. 14. Sz.: Bozsik Ferenc, Varga Erzsébet. Nős, Barna Irén. Gy.: Róbert, Lóránt. T.: Fémipari szakközépiskola, Szabadka (1954-1958). Tanárképző Főiskola, Nagybecskerek (1968-1970). Fizika és műszaki szakos tanári képesítés. Érd. köre: munkagépek, hobbigépek szerkesztése, kibernetika, fafaragás, restaurálás, festészet, szobrászat, művészet, állatvilág, tűzzománc, vers. É.: szerszámtervező a szabadkai Sigma gyárban, tanár Kispiacon, Oromon, Szabadkán. Az első jégvitorlás tervezője és megalkotója (1978-79). 15 éve fafaragást tanít. Társ.-pol. tev.: igazgató bizottsági elnök (1971-1973), munkástanács elnök (1978-1992), képviselő-testületi tag (1974-1978), a vajdasági Népi Technika koordinációs bizottsági tagja. Egyik létrehozója a szabadkai Népkör hobbi művészcsoportjának (1993-1995), az Etno Camp szabadkai Népi Hagyományőrző Tábor alapító tagja, a Szabad Művészek Klubjának alapító tagja és kiállítója (1995-), a békéscsabai Nemzetközi Fafaragó Tábor tagja (1994-), a szabadkai Palics - Ludas Művésztelep tagja (1999-), a szabadkai Amatőr Képzőművészeti Csoport tagja (2001-), a Bácskossuthfalvi 9+1 alkotócsoport tagja (2003-). Díjak: Országos elismerés, plakett, díszoklevél a műszaki oktatásban elért eredményekért, több kitüntetés a kisállat-tenyésztésben elért eredményekért. A fafaragás Nagymestere Díj (2000). F. m.: Szobrok: Az elefántok halála, Biafra, Vukovár, Halász, Cián-halak, Kerge-marhakór, Galapagos, Szarvas tetem, Művész pár, Szent István és a turulmadár, Kazanova stb. Térszobor a Palicsi-tó partján, a szabadkai Városháza tornyán a csillag lecserélése keresztre, kovácsoltvas restaurálása. C.: 24000 Szabadka, Kireška 42/b. Tel.: +381-(0)24-45-907. Mobil: +381-(0)63-868-3837.

BOZSIK Péter költő, szerkesztő, műfordító. Csantavér, 1963. szept. 5. T.: Ált. Iskola Csantavéren, malomipari szakközépiskola Szabadkán, majd az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytat tanulmányokat. É.: Szabadfoglalkozású író. 1990 óta az Új Symposion versrovatának szerkesztője, majd rövid ideig, 1991. októberében történt áttelepüléséig a lap főszerkesztője. Magyarországon az általa is alapított, EX Symposion c. periodika felelős szerkesztője. 1992-től Magyarországon él. Társ. tev: A József Attila Kör tiszteletbeli tagja. F.m.: Visszakézből (versek, 1989), Vérpuding (versek, 2000). Karácsonyi Petra: Csantavéri Orlandó (regény, 2002). Szerepel a Te-leírt világ (1987) és az Élet és Irodalom Antológiában. Díjak: Sinkó-díj (1988), És-Westel novellapályázatának 3. díja (1995). C.: 8200 Veszprém, Ányos u. 1-3. E-mail: exsympo@vnet.hu

BOZSÓ József tanár. Nagybecskerek, 1956. júl. 21. Sz.: Miklós, Margit. Nős, Gordana. Gy.: Viktor, Aleksandar, Andrej. T.: Gimnázium, Nagybecskerek (1971-1975), Belgrádi Egyetem, Természettudományi - Matematikai Kar, Molekuláris Biológiai Tanszék (1975-1980). Magisztérium, Újvidéki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar (1990), doktorátus, uo., (1999). Szak. érd.: ipari mikrobiológia, biotechnológia, ökológia, fermentációs folyamatok É.: a nagybecskereki Műszaki Főiskola tanára, a Mikrobiológiai laboratórium vezetője, a Technológiai Ökológiai Központ Fermentációs Folyamatok Osztályának osztályvezetője. Társ. tev.: a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja, az MTA köztestületi tagja, a Szerbiai Növényvédelmi Társaság, valamint a G17-PLUS párt tagja. F. m.: a bioinszekticid előállítás technológiai folyamatának szabadalmazása, továbbá 28 szakdolgozat szerzője. C.: 23000 Becskerek, 4. juli 32. (lakás), Viša tehnička škola, Đorđa Stratimirovića 23. (mhely). Tel.: +381-(0)23-42-794 (lakás), +381-(0)23-565-896 (mhely).

BOZSÓKI János géplakatos. Ada, 1942. júl. 12. Sz.: Bozsóki Péter Pál, Szalai Ilona. Nős, Horváth Ilona. Gy.: Erika, Róbert. T.: Ált. isk., Ada (1949-1957. Szakiskola, Ada (1957-1960). É.: 32 évig az adai Potisje Szerszámgépgyárban dolgozott, 5 évig az adai önkormányzatban a VB elnöke volt. Érd. köre: a munkavállalók problémái. Társ.-pol. tev.: Szakszervezeti elnök a Potisjéban (1988-1992). Az adai béketüntetés válságtörzsének elnöke (1991), a VMDK tanácsának tagja (1992-1994), tartományi képviselője (1992-1995). A VMSZ alapító tagja (1994), a tanács tagja (1994-1998), tartományi képviselő (1992-2001). A KDEM községi elnökségének tagja ((2000-), a tartományi tanács tagja (2000-). A Vadvirág HK (1991-) és a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület (1994) alapító tagja. 1991-ben az adai válságtörzs elnöke volt. Díj: Ada község Októberi Díja (1990). Fémmunkás vetélkedő I. díj (1976), C.: 24430 Ada, Fodor Sándor u. 7. E-mail: r.bozoki@eunet.yu

BÖNDÖR Pál költő, műfordító. Újvidék, 1947. szept. 28. T.: Ált. isk. és gimnázium (1967) Újvidéken, majd tanulmányokat folytat az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. É.: tisztviselő (1970-1980), az Újvidéki Rádió dramaturgja (1980-).  Díj: Sinkó-díj, Híd Irodalmi Díj (1993, 1999). F. m.: Tipopoézis (1969, 1970), Eső lesz (1970), Karszt (1974), Vérkép (1978). Versek - Pesme (kétnyelvű kiadás, 1978), Vígeposz (1982), Jégverés (1985), A krupié kosztja önmagát (1986), Ebihalak (ifjúsági regény, 1987), A gázló (1989), Örökhatbé (gyermekversek, 1992). Tegnap egyszerűbb volt (1993), Eleai tanítvány (1997), A változásom könyve (1999). Műfodítás többekkel: Slavko Mihalić: Atlantisz (1987). C.: 21235 Temerin, Veljka Vlahovića 17. Tel.: +381-(0)21-841-004.

BÖRCSÖK Imre elektromérnök. Kisorosz, 1926. okt. 21. Sz.: Börcsök Illés, Németh Regina. Nős, Börcsök-Gombos Márta. T.: Elemi isk., Kisorosz (1933-1937), gimnázium, Kikinda (1937-1941) és Becskerek (1941-1945), egyetem, Zágráb (1945-1952). Szak. érd:: Villamos gépek. É. A zágrábi Končar villamos gépgyárnál konstruktőr, a tervezőiroda főnöke, a fejlesztési és programozási osztály vezetője (1952-1991). A Zágábi Egyetem Elektrotechnikai Karán hat éven át tanársegéd. Az IEC (International Electrotechnical Commision) keretében részt vett a szabványosítási munkában. 1991-től nyugdíjas. F. m.: Számos villamos fúrógépet tervezett a vontatás, vertikális szállítás, tengeri hajózás, ipar és bányászat területén. Társ. tev.: A zágrábi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület elnöke (1953-1954). C.: 10000 Zagreb, Nehajska 10. Tel.: +385-1-3024-270. Mobil: +385-98-9092847. Elektromos levél: bimar@hi.htnet.hr

BÖRCSÖK-GOMBOS Márta építészmérnök. Zombor, 1926. dec. 25. Sz.: Gombos Béla, Dobokay Gertrud. Férjezett, Börcsök Imre. T.: Elemi iskola (1933-1937) Zombor, gimnázium (1937-1945), egyetem, Zágráb (1945-1951). Szak. érd.: Magasépítészet. É.: Tervezőmérnök Zágrábban különböző vállalatoknál (1952-1969, 1969-1983). 1983-tól nyugdíjas. F. m.: Oktatási intézmények (Zombor, Petrinje), középületek (Jajceban a városháza), lakóépületek (Zágráb, Dubrovnik) tervezése. Társ. tev.: Pártonkívüli. A zágrábi Ady Endre Magyar Kulturális Egyesület tagja. C.: 10000 Zágráb, Mehajske 10. Tel.: +385-1-3024-270.

BÖRÖCZ József pénz- és adóügyi tanácsadó. Padé, 1930. febr. 10. Sz.: Böröcz József, Ripcó Piroska. Nős. Gy.: József, Éva, Tibor, Zsuzsanna. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot Zentán végezte (1941-1945), a gépészeti technikumot Szabadkán (1945-1947), a mérlegképes könyvelői képesítést Kikindán (1948-1949). Közgazdasági Technikum, Zentán (1966-1969. É.: főkönyvelői, pénzügyi vezetői beosztásban dolgozott Zentán az adóhivatalban, a Metal Ker. Vállalatnál, Csókán a Sever Öntödében, nyugdíjazása után a Berec-ex családi vállalkozásban. Érd. köre: könyvvitel, adó- és pénzügyi rendszer. 1946 és 1956 között aktív ökölvívó, 1995-től 2000-ig a Zentai Kungfu Klub elnöke. Társ.-pol. tev.: a Vajdasági Magy. Polgári Mozgalom (VMPM) alapítója és elnöke (1995-), a Vajdasági Mozgalom alelnöke (2000-), a zentai Kung fu wu shu tagja (1995-2000), a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke (2002-). Díj: Csóka Község Októberi Díja C.: 24400 Zenta, Dózsa György u. 12/a (hiv.). Tel.: +381-(0)230-71-280 (lakás). Tel./fax: +381-(0)24-813-888 (mhely). Mobil: +381-(0)63-850-3147.

BŐVIZ László teológus. Topolya, 1972. aug. 30. Sz.: Bővíz József, Lajkó Rózsa. T.: Ált. isk., Martonos (1979-1983), Kanizsa (1983-1987). Elektrotechnikai Középiskola, Topolya (1987-1990. Gimnázium, Szabadka (1992-1993. Teológiai Főiskola, Pécs (1993-1998. Szak. végz.: teológus, katolikus hittanár, RTV műszerész. Érd. köre: pedagógia. É.: Segédlelkész Bókán, Nezsényben és Módoson, Nagybecskereken és Magyarszentmihályon, majd Beodra plébánosa. 2004 februárjától a nagybecskereki és szentmihályi plébániai kormányzó. Társ. tev.: a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke (1998-), a Jugoszláv Teleház Szövetség elnökségi tagja (1999-). A Jeruzsálemi Templomos Lovagrend lovagja és rendi káplánja (2004). C.: Beodra (Novo Miloševo), Maršala Tita 129. Tel.: +381-(0)23-781-304 (fax is), +381-(0)23-782-269. Mobil: +381-(0)63-563-949. E-mail: mano@mgnet.co.yu, 563949@063.mobtel.com. Weblap: www.catholic-zr.org.yu, www.wmcssz.org.yu

BRASNYÓ Ferenc katolikus pap. Szenttamás, 1951. szept. 5. Sz.: Brasnyó István, Rohacsek Verona. T.: Ált. isk., Szenttamás (1958-1966). Szeminárium, Szabadka (1966-1970). Teológia, Diakovár / Đakovo (1972-1977). Papszentelés Szabadkán (1977). Becsén segédlelkész (1977). É.: Káplán Csantavéren (1977-1979), Topolyán (1979-1980), Temerinben (1980. okt.), plébános Gunarason (Drea, Kavilló, Völgypart), (1980-89), Horgoson (1989-1991), Kishegyesen és Bácsfeketehegyen (1991-től mindmáig), valamint 1994-től Bajsán. F. m.: 1981-1985-ig Dreán és Kavillóban felépült a templom. 1985-ben Dreán a régi imaházat újjáépítették. C.: 24321 Kishegyes, Tito marsall u. 24. Tel.: +381-(0)24-730-035.

BRASNYÓ István költő, prózaíró, műfordító. Moholgunaras, 1943. aug. 15. T.: Ált. isk. Gunarason és Topolyán, gimnázium Újvidéken (1961), majd az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytat tanulmányokat. É.: szabadfoglalkozású író. Díjak: Neven-díj (1972, 1974), Híd Irodalmi Díj (1976, 1988), Szirmai Károly Irodalmi Díj (1978), Bazsalikom Műfordítói Díj (1979), Első díj a Forum Könyvkiadó regénypályázatán (1983, 1988). F. m.: Vadvizek (1966), Kinn a szélben (1968), Árnyék és fű (1969), Üres királyok (1970), Csapda (1971), Könnyűatlétika (1971), Égi laboda (1971), Lampion a fán (1972), A levegő titkai - Gazdanépek (1972), Égetni viszik? (1973), Szociográfia (1973), Kései csillag (1973), Kialudt tűz (1974), Holdfény (1974), Tükrös Madonna (1976), Álom (1978), Másként s másként (1978), Família (1979), A szivárávány jöttmentjei (1980), Földvár (1980), Hósáv (1981), Bereníké haja (1982). Az imágó (1982). Szeretném, ha meghallgatnál (1983). Majomév (1984). Óda a regényhez (1985). Hogyan kell szivárványt festeni? (1985), Macula (1988), Árvaház (1989), Gyöngyéletünk története (1989), Bestiárium (1990), Mit szeretek? (1990), Szokott-e ősz lenni Paraguayban? (1992), Az írmag (1993), Kész regény (1996), Vakta (2003). Műfordítások: Vasko Popa: Kéreg (többekkel, 1963), Napjaink éneke. A modern jugoszláv költészet antológiája I - II. (többekkel, 1965, 1967). G. Olujić: Gyöngyházrózsa és más mesék (1981), S. Škrinjarić: Elődök utcája (1983), M. Stefanović: Mit érdemel az a bűnös? (1984), A messzeség virraszt. A ruszin költészet antológiája (1984), Paszkal Gilevszki: A dal élete (többekkel), Milorad Pavić: Kazár szótár (1987), Gyura Papharhaji: Ordas évek (1988), Marko Ristić: Turpitude (1988), M. Kovač: Égbeli jegyespár (1990), Dositelj Obradović: Szívemnek drága föld (1990). C.: 21000 Novi Sad, Bul. Oslobodjenja 33. Tel.: +381-(0)21-444-599.