BOR Endre orvos, ideg- és elmegyógyász. Péterréve, 1959. máj. 31. Sz.: Bor Sándor, Mráz Erzsébet. Nős, Bor-Kis Olívia. Gy.: Andrea, Ervin, Emil. T.: Samu Mihály Ált. Iskola Péterréve (1966-1974), Todor Dukin Gimnázium, Óbecse (1974-1978), Orvostudományi Egyetem, Belgrád (1978-1984), szakosítás, ideg- és elmegyógyászat. Érd. köre: ultrahangos érdiagnosztika, szenvedélybetegségek, É.: Adán üzemorvos, körzeti orvos, majd ideg- és elmegyógyászati szakorvos. F. m.: Szorongás, fejfájás, epilepszia. Szenvedély-függőség. Ismeretterjesztő kiadványok. Társ. tev.: Szrb Orvostársaság (1985-), Magyar Egészségügyi Társaság (1998-), Magyar Orvosi Kamara (2002-), Magyar Addiktológiai Társaság (2002-), Adán a Községi Drogellenes Bizottság elnöke (2004-). C.: 24430 Ada, D. Obradović u. 14. Tel.: +381-(0)24-851-003 (lakás). Egészségház, József Attila u. 9. Tel.: +381-(0)24-851-272 (mhely). Mobil: +381-(0)64-2151634. E-mail: dr.bor@adanet.co.yu

BORBÉLY János műfordító, szerkesztő, tanár. Újvidék, 1933. júl. 3. T.: Ált. isk. Újvidéken, gimnázium Szabadkán (1951). Magyar-szerbhorvát szakos általános iskolai tanári képesítés az újvidéki Tanárképző Főiskolán (1953). É.: általános iskolai tanár Újvidéken (1953-1957), az Újvidéki Rádió bemondója (1957-1967), újságírója, az Iskolarádió szerkesztője (1967-1977), az irodalmi műsorok szerkesztője (1977-1991). 1991-től nyugdíjas. Díj: Bazsalikom Műfordító Díj (1978), Fórum Nívódíj (1986), a szerbiai íróegyesületek közös műfordítói díja az év legjobb fordításáért (1987) F. m.: Műfordítások: R. Marinković: Kezek (1961), A. Isaković: Páfrány és tűz (1963), M. Božić: A kurlanok (1964), I. G. Kovačić: A harag napjai (1965), I. Ćipiko: Pókhálóban (1967), A. Šoljan: Rövid kirándulás (1969), Danilo Kiš: Fövenyóra (1973), M. Matošec: Kumroveci gyermekévek (1976), Danilo Kiš: Borisz Davidovics síremléke (1978, 1981, 1990), H. Hitrec: Füstlakók (1979), Dusko Nanevski: A táltos ló (1980), A. Tišma: Az ezerkettedik éjszaka (1984), Aranyhegyek birodalma, válogatott fordítások a jelenkori jugoszláv prózából (1985), Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája (1986, 1990), Mirko Kovač: Európai költésrothadás (1987), Mesedoboz 1-6. (1991), Danilo Kiš: Kételyek kora (1994), Dragan Velikić: Az Északi Fal (2000), Dragan Jovanović Danilov: Ikonosztáz a világ végén (2002), Vida Ognjenović: Az öreg falióra (2003). C.: 6500 Baja, Csónak u. 2/III./12. Tel.: 36-79-420-688.

BORDÁS Győző prózaíró, szerkesztő. Verbász, 1948. márc. 5. Sz.: Bordás András, Tóth-Bojnik Irén. Nős, Gerold Ilona. Gy.: Árpád (1974), Szilárd (1978). T.: Ált. iskola, Verbász, 1955-63. Gimnázium, Újvidék, 1963-67. Egyetem: Újvidék, BTK, Magyar Tanszék, 1967-73. Posztgraduális tanulmányok, Újvidék, 1981-84. Az irodalomtudományok magisztere. Érd. köre: irodalomtörténet, könyvkiadás, szépírói, esszéírói munka. É.: 1971-76 között a Magyar Szó művelődési rovatának munkatársa, 1976-86 között a Híd irodalmi folyóirat szerkesztője, l987-95 a Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője, 1995-2000 között a Forum Lap- és Könyvkiadó és Nyomdaipari Közvállalat vezérigazgatója. 2001-től újra a Forum Könyvkiadó igazgató-főszerkesztője. Szak. tags.: a Magyar Írószövetség tagja (1994-), a Szirmai Károly emlékbiz. elnöke (1993-), a Vajdasági Könyvkiadók Egyesülete Közgyűlésének elnöke (2000-), a Magyar Nemzeti Tanács tagja és a kulturális bizottságának alelnöke (2002-től). Díjak: Pro Cultura Hungarica (1996), Márai Sándor-díj (2003). F. m.: A két Pechán (monográfia Bela Durancival, 1982), Fűzfasíp (regény, 1992), Csukódó zsilipek (regény, 1995), Üvegház (esszék, 1997), Weidenpfeife (regény, a Fűzfasíp német fordításban, 1999), Ténta és repesz (esszék, 2001), Katonaszökevény (regény, Híd, 2003/3004). C.: 21000 Újvidék, Bul. oslobodjenja 28. Tel.: +381-(0)21-443-436 (lakás). Forum, V. Mišić u. 1. +381-(0)21-457-216 (mhely). Mobil: 063-597-136. E-mail: forumkk@eunet.yu, gybordas@eunet.yu

BORDÁS Timea tanár, újságíró. Verbász, 1970. aug. l8. Sz.: Bordás Attila, Garjanszki Amália. Hajadon. T.: Ált. isk. és 9-10. o.: Verbász (1977-1987), szakközépiskola, Szabadka (1987-1989), Újvidéki Egyetem, Magyar Tanszék (1989-2002). É.: Tanárként illetve újságíróként dolgozott Újvidéken a Munkásegyetemen, a Magyar Szónál, valamint a verbászi Svetozar Marković Általános Iskolában. F. m.: Az Újvidéki Műhely alapítója, szerkesztője. A Symposionban verseket, novellákat jelentetett meg, fordítások. Publikál a Hídban is. C.: 21460 Verbász, Tito marsall u. 105/10. Tel.: +381-(0)21-704-832. Mobil: +381-(0)64-183-92-95. E-mail.: batila@eunet.yu

BORI Imre író, irodalomtörténész, akadémikus. Bácsföldvár (Bačko Gradište), 1929. dec. 28. Sz.: Bori János, Istvánovics Ágnes. Nős, Bubelényi Mária. Gy.: Ágnes, Mária. T.: Ált. isk., Bácsföldvár (1936-1940), gimnázium, Óbecse, Zenta (1940-1949). Tanárképző Főiskola, Újvidék (1949-1951). Újvidéki Egyetem (1958-1962). Az irodalomtudományok doktora 1964. É.: Tanár a csókai ált. iskolában (1952-1956), a szabadkai tanítóképzőben (1956-1960), majd asszisztens (1960-1964), docens (1964-1969), rendkívüli egyetemi tanár (1969-1972) és rendes egyetemi tanár (1972-1995) az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Kut. tém.: irodalomtörténet, magyar irodalom a XX. sz-ban, jug. magyar irodalom, magyar-délszláv kapcsolatok. Szervezeti tags.: Vajdasági Tudományos Akadémia rendes tagja (1990-). Az MTA külső tagja (1990-). A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja (1992-) A Magyar Irodalomtörténeti Társaság örökös tiszteletbeli elnöke (1997). A Jugoszláviai Magyar Tud. Társaság tagja. Díjak: Híd Irodalmi Díj (1965, 1969, 1971). A Magyar Népközt. Munka Érdemrendjének arany fokozata (1980), Pro Cultura Hungarica (1995), a Vajdasági Íróegyesület életműdíja (1998), Lotz-emlékérem (2001), Széchenyi-díj (2003). F. m.: Az ember keresése (1960), Eszmék és látomások (1965), Radnóti Miklós költészete (1965), Két költő (Juhász Ferenc és Nagy László) (1967), Kassák Lajos irodalma és festészete (Körner Évával) (1967, 1988), A jugoszláviai magyar irodalom története 1918-1945 (1968), A magyar irodalmi avantgarde I-III. (1969-71), Irodalmak - kölcsönhatások (1971), Fridolin és testvérei (1976), Miroslav Krleža (1976), Krúdy Gyula (1978), Varázslók és mákvirágok (1979), Balázs G. Árpád (1979), Sinkó Ervin (1981), Móricz Zsigmond prózája (1983), Bori Imre huszonöt tanulmánya (1984), A magyar irodalom modern irányai I. (1985), Kosztolányi Dezső (1986), Tanulmányok a magyar-délszláv irodalmi kapcsolatokról (1987), A magyar irodalom modern irányai II. (1989), Pogled na pripovedačko delo Ive Andrića - A kortárs Ivo Andrić elbeszélő művészete (1992), Szenteleky Kornél (1994), Szociográfiák nyomában (1997), A jugoszláviai magyar irodalom története (1998), Identitáskeresőben (2000), Ember, táj, történelem (2001). Az élet és halál Ősfája alatt (2002), Ezredéve itt (2004). Szerk: Hungarológiai Közelmények (1979-81), Tanulmányok (1969-81), a Híd folyóirat főszerkesztője 1984-től. C.: 21000 Újvidék, Ćirpanova u. 47. Tel.: +381-(0)21-548-248. 

BOROS György képzőművész. Az újvidéki Tanárképző Főiskola képzőművészeti szakán diplomált 1955-ben. Tagja a Formatervezők és Iparművészek Vajdasági Egyesületének. 1962 óta állít ki. Önálló tárlatai: Szabadka (1987, 1989, 1990, 1991), Újvidék (1981, 1982, 1987), Kanizsa (1982, 1992), Valjevo (1988). Számos kollektív tárlaton szerepelt belföldön és Magyarországon. Pedagógusi és grafikusi teljesítményét többször díjazták. 2000-től Szabadka község művelődési minisztere. C.: 24000 Subotica, Heroj Pinki 13. Tel: +381-(0)24-43-407; (0)24-553-039

BORSÓS Tamás zenetanár. Székelykeve, 1925. dec. 28. Sz.: Borsós Antal, Győrfi Erzsébet. Nős, Czeglédi Katalin. Gy.: Tamás, Tibor. T.: Ált. isk. (1932-1938. és gimnázium (magánúton), Nagybecskerek (1942-1944), Tanítóképző "C" tanfolyam (1946-1948), Tanárképző Főiskola, zene tanszék, Szarajevó (1962-1967). Érd. köre: gyermekkórus, férfikar, népdalkórus, citera zenekar, furulya zenekar. É.: Pancsován (1946-1947), Ivanovón (1947-1949), Novo Miloševón (1950-1952), Jezerón (1951-1952), Székelykevén (1952-1958), Pancsován (1958) dolgozott, Hertelendyfalván a Testvériség Egység Ált. Isk.-ban tanított (1959-1966). Később ugyanitt zenetanár volt (1967-1984) nyugdíjba vonulásáig. 1954-1958 között Székelykevén iskolaigazgató. Társ. tev.: a hertelendyfalvi Ady Andre Székely-Magyar Művelődési Egyesület titkára (1964-1969), a Tamári Áron Székely-Magyar Művelődési Egyesület titkára (1970-1975), elnöke (1992-1999), a székelykevei Olga P. Felderítő Szakasz parancsnoka (1954-1958), az Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervező titkára (1953-1957). A Dél-Bánáti Magyar Művelődési Egyesületek Szemléjének alapító tagja és 9 alkalommal programszervezője. Díjak: Žarko Zrenjanin-díj (1972), Zlatni žižak (1978), Aracs-díj (1999), Sebestyén Ádám-díj (Bonyhád, 2000), Aranyjelvény (Bg., 2002). C.: 26000 Pancsova, Grobljanska 22. Tel.: +381-(0)13-43-137.

BOSNYÁK István író, tanár, irodalomtörténész. Darázs (Horvátország), 1940. okt. 8. Sz.: János, Mária. Nős, Margit. Gy.: Áron, Csaba. T.: Elemi isk., Darázs (1947-1951). Algimnázium (1951-1955) (Vörösmart). Tanítóképző, Szabadka (1955-1960). Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1960-1964). Az irodalomtudományok doktora (1974). Szak. érd.: a XX. századi egyetemes és vajd. magyar irodalom, a délvidéki magyar népköltészet, a XIX-XX. századi Magyar - horvát irodalmi kapcsolatok, a XX. századi jobb- és baloldali totalitarizmusok története. É.: A Symposion szerkesztője és az Új Symposion alapító fő- és felelős szerkesztője (1962-1965), a laskói ált. isk. magyartanára (1965-1967), az újvidéki Magyar Tanszék tanársegéde, docense, rendkívüli és rendes tanára (1967-2001), a Hungarológiai Intézet tudományos titkára és a Hung. Int. Tudományos Közleményei szerkesztője (1969-1974), a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete igazgatója (1981-1983), a JMMT Kiskönyvtára fő- és felelős szerkesztője (1991-től). Társ.-pol. tev.: JKSZ tag (1959-1971), a JMMT alapító elnöke (1990-2000), tiszteletbeli elnöke (2000-től), a VMMSZ alapító tagja (1992-), a Magyarságkutató Tud. Társaságtagja, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság alapító tagja (1997-), a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium alapító tagja (2001-), a Magyar Írószövetség (1993-), a Magyarok Világszövetsége, az MVSZ JOT (alapító) tagja, az Anyanyelvi Konferencia - a Magyar Nyelv és Irodalom Kultúra Nemzetközi Társasága, a Nemzetközi Magyar Filológiai (2001-től Magyarságkutató) Társaság tagja. Az MTA köztestületi tagja 2000-től. Díjak: Tribün-díj (1962), Zsáki József-díj (1987), Szenteleky-díj (1994), Szerbia Közművelődési Közösségének Arany Jelvénye (2001) F. m.: Ellenversek, ethoszok (líra, 1977), Kis éji Ady-breviárium (1993), Előadott hang-, szín- és tévéjátékok: Szemben a bíróval I-VII (1977), Nehéz honfoglalás (1978), B. Szabó György, avagy az igényesség dicsérete I-II. (1980), Utóhang az Optimistákhoz (1983). Sinkóék (hang; szín-és tévéjáték-kötet, 1995), Theatrum mundi á la Joszif Visszarionovics Sztálin (pol. étekezések, 1970), Hétezer Nap Szibériában, avagy egy történelmi paranoia jugoszláv kritikája (1986), Pörök, táborok, emberek I-II. (1994, 1997), Kis magyar balkáni krónika 1962-97, I-II. (1998). Esszékötetek: Laskói esték (1968), Vázlatok egy [Sinkó]-portréhoz (1975). Pisma sa panonskog asfalta (1982). Mű és magatartás (1987). Irodalomtörténeti monográfiák: Ember a forradalomban, ember a soron kívül (1977). Becskereki Szabó György (1996), Politikia symposion a Délvidéken (2000). Irodalmi, folklorisztikai és komparatisztikai tanulmánykötetek: Szóakció I-II (1980, 1982), Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz (1991), Sinkó Ervin a horvát irodalomban (bibl., 1979), "Lehetetlen" kapcsolatok "lehetetlen" időkben (1992). Forradalom és etika Sinkó Ervin életművében (dokt. Disszertáció, 1974). Filológusi, szerkesztői munkák: Kontrapunkt. Symposion 61-63 (Sinkó Ervin és Bányai János közreműködésével, 1964). Ady Endre - Endre Ady: Pjesme - Versek (ford. Josip - sic! - Krleža, 1978). Sinkó Ervin és B. Szabó György műveinek (16 kötet) kiadása. Délszláv - magyar irodalmi kapcsolatok I-II. (Veselinović Šulc Magdolna közreműködésével, 1982, 1984). Jugoszláviai magyar népköltészet I-III. (1985, 1988, 1990). Honosságunk első félezer éve. Magyarok Dél-Magyarországon 896-1526 (1997). Délvidék, negyvennyolc. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a mai Vajdaság területén (2000). Kisebbségjog a Vajdaságban. A nemzetiségi jogok törvényes rendezésének hagyománya és gyakorlata a Monarchiától napjainkig / Manjinska prava i njihova primena u Vojvodini (kétnyelvű kiadás, 2000). Hogyan tovább a háború után? A vajdasági magyar szellemi élet kör-, kor- és kórképe 92/93 (1993, 1994), Önmagunk nyomában. A JMMT évkönyve 1990-1993 (1993). Önmagunk nyomában. A JMMT jubiláris évkönyve 1990-2000 (2000) C.: 21217 Bačko Gradište, Vinogradi 178. Tel.: +381-(0)64-22-53-584.

BOTKA József római katolikus lelkész. Tóba, 1931. márc. 11. Sz.: Botka József, Vidács Teréz. T.: Ált. isk., Tóba (1938-1943), gimnázium, Nagykikinda (1943-1946), Nagybecskerek (1946-1949). Diakóvár (Đakovo), I-II. liceum (1949-1951), teológia, Đakovo (1951-1957). É.: a Szent József lelk. gyak. ház és templom építése, aggok otthonának alapítása, nagycsaládos menedékház megnyitása. Érd. köre: lelkipásztorkodás, karitatív szolgálat, cigányok lelki gondozása, lelki csoportok vezetése, nagycsaládok gondozása, aggok otthona, hittankönyvek szerkesztése. Díj: pápai káplán kinevezés (1989). F. m.: 19 kötet. 3 kötet összefoglaló hittankönyv, 6 kötet Üzenetek a Szentírásból, Karácsony (néprajzi szokások), Az élet a szeretet diadalútján (apológ), Áldott könnycseppek (igaz tört.), A dohányzás a lelkiismeret mérlegén, Isten Fia a keresztfán (drámai feldolgozás), A matematika és Isten (filoz.). C.: 23300 Kikinda, Trg srpskih dobrovoljaca 44. Rimokat. župni ured. Tel.: 381-0230-21-711

BOZÓKI Antal jogász. Torda, 1946. júl. 18. Sz.: Bozóki Antal, Kartyé Rozál. Nős, Hugyik Anasztázia. Gy.: Judit, Klára. T.: Ált. iskola, Torda (Torontáltorda) (1954-1961). Gimnázium, Nagybecskerek (1961-1965). Újvidéki Egyetem, Jogtudományi Kar (1965-1969). Igazságügyi vizsga Újvidéken, 1982-ben. Magisztérium: Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi Tanszék (1985). A nagykockázatú technológiák a nemzetközi jogban címmel 1991-ben doktori értekezést készített az Újvidéki Jogi Kar Nemzetközi Tanszékén, de a megvédésére nem került sor. Szak. érd.: külpolitika, nemzetközi jog, jogtudomány, emberi és kisebbségi jogok, környezetvédelmi jog. É.: A VKSZ nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó bizottságának, valamint a nemzetközi munkásmozgalmi és együttműködési bizottságnak a titkára (1969-1982), a TVT külügyi bizottságának a segédtitkára (1982-1985), Újvidék Város Végrehajtó Bizottságának a tagja, közigazgatási és igazságügyi titkára (1985-1989), a TVT tagja (1989-90), a Forum Lap- és Könyvkiadó igazgatója (1990-1991). Újvidéken ügyvédi irodát nyitott (1991-) és ügyvédként dolgozik. Társ.-pol. tev.: 1990 óta nem tagja egy pártnak sem. A Nemzetközi Jogászok Egyesülete vajdasági tagozatának alapító tagja (1978) és titkára (1983-1987), a Londonban székelő Nemzetközi Jogi Társaság jugoszláviai tagozatának tagja (1987), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja (2000), az MTA Magyar Tudományosság Külföldön köztestületi tagja (2001), az Árgus - Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület Intézőbizottságának az elnöke (2001-). F. m.: Az elnemkötelezettség Belgrádtól Hararéig (1987), Önpusztítás - környezetszennyezés, államfelelősség, kártérítés (1993), Kisebbségi jogok - dokumentumok és jogrendszer (1995), Az Egyesült Nemzetek Szervezete az ezredfordulón (Létünk, 2000), Kosovó - ki a bűnös? (társszerző, 2001), Emberi és kisebbségi jogaink - eszmény és valóság (2001), Autonómiák I.-II. (elemzések, kommentárok, dokumentumok, 2001), Árgus 2001 (évkönyv), Árgus 2002 (évkönyv), Emberi és kisebbségi jogok Szerbia és Crna Gorában (2003). Publicisztikai írások 1970-től különböző magyar és szerb lapokban, szakcikkek más idegen nyelveken is. A Családi Kör hetilap alapító tagja és első igazgatója, az Újvidéki Rádió Paragrafus c. rovatának szerkesztője. C.: 21000 Újvidék, Šekspirova 36. (lakás), 21000 Novi Sad, Stražilovska 15. (mhely). Tel.: +381-(0)21-366-947 (lakás), +381-(0)21-621-609 (mhely). Fax: +381-(0)21-366-947. Mobil: +381-(0)64-11-35-190. E-mail: bozoki@eunet.yu