BENCE Erika tanár, könyvtáros. Bezdán, 1967. nov. 4. Sz.: Bence Simon, Nagy Julianna. Férjezett, Zámbó Illés. Gy.: egy fiú. T.: ált. isk., Bezdán (1974-1982). Egységes középiskola, Bezdán (1982-1983), Zombor (1983-1984). Szakirányú középiskola, kultu-rológia szak, Szabadka (1984-1986). Újvidéki Egyetem (1986-1991). Magiszteri fokozat, Újvidék (1998). Az irodalomtudományok magisztere. Érd. köre: irodalomtörténet, kritika. É.: a zombori műszaki szakközépiskolában (1992), a kupuszinai általános iskolában (1993) tanár, majd 1994-től az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd. Szerv. Tagság: a Nemzetközi Filológiai Társaság, a Nemzetközi Szemiotikai Társaság, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, a JMMT és a VMTT tagja. Díj: Üzenet-díj. F. m.: Könyvkereskedés, Szemközt a művel, Ibolya utca (novellák), 3 gyűjteményes kötet: tanulmányok, előadások, dolgozatok. C.: 25270 Bezdán, Puszta u. 5. (Kupuszina, Petőfi Sándor u. 65?). (lakás), 21000 Újvidék, Stevana Mušića 24 (mhely). Tel.: +381-(0)21-58-673. Mobil: +381-(0)63-532-936. Elektromos levél: pierre@sombor.com

BERÁK Brigitta osztálytanító, Zenta, 1979. dec. 17. Sz. Berák István és Ilona. Hajadon. T.: Az általános iskolát szülőfalujában, Tiszaszentmiklóson végezte (1986-1994). Kereskedelmi-közgazdasági Középiskola, Zenta (1994-1998). Tanítóképző Egyetem, Szabadka (1998-2002). É.: Tiszaszentmiklóson és Hódegyházán tanít az általános iskolában, a Bánáti Újság szerkesztőségi tagja. Társ. pol. tev.: VMSZ tagja, alelnöke (1996-), a Tiszaszentmiklósi Magyar Kultúrkör tagja (1994-), a Vajdasági Magyar Ifjúság tagja (2001-), a Magyar Nemzeti Tanács tagja (2002-). C.: 23326 Tiszaszentmiklós, Ivo Lola Ribar u. 12. Tel.: +381-(0)230-77-528.

BERÉNYI Ilona tanár, újságíró, közíró. Újvidék, 1944. okt. 31. Sz.: Berényi István, Kurilla Ilona. T.: Tanulmányait Újvidéken végezte. A József Attila Általános Iskola és a Moša Pijade Gimnázium elvégzése (1963) után általános és középiskolai tanári oklevelet szerzett az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén. Magyarországon posztgraduális képzésen vett részt. É.: Magyartanár a székelykevei Žarko Zrenjanin Ált. Iskolában (1967-1968), majd a kulai Pefőfi-brigád Ált. Iskolában. 1970-től az újvidéki Óvónőképzőben (később az örökébe lépett Pedagógiai Akadémia középiskolai fokozatán, majd a Svetozar Marković Pedagógiai Szakközépiskolában illetve Gimnáziumban és más szakközépiskolákban tanít. 2000-től nyugdíjas. Tiszteletdíjas munkatársa volt az Újvidéki Rádió gyermekműsorainak. Szak. érd.: magyar nyelv és irodalom, pedagógia, művelődéstörténet, kultúra, publicisztika. Társ. tev.: az újvidéki Petőfi Sándor MME tagja, irodalmi szakkörének vezetője 20 évig, 2004 márciusáig. A Kincses Pódium alapítója, főszervezője és rendezője volt. Közreműködött a Jugoszláviai, illetve Vajdasági Magyar Nyelvművelő Egyesület, a Fehér Ferenc Könyvbarátok Köre, az Újvidéki Művelődési Központ (Ifjúsági Tribün), a Városi Könyvtár munkájában. Az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, az Újvidéki Szülői Fórum, a JMMT, az Újvidéki Magyar Olvasókör, az Újvidéki Módszertani Központ alapító tagja. Részt vett az Újvidéki Színház Szilánkok Diákszínpadának megalakításában. Évente megszervezte a KMV újvidéki körzeti versenyeit. A Kosztolányi Dezső Irodalmi Tábor és más táborok, találkozók szervező pedagógusa volt. Díjak: számos helyesírási és irodalmi pályázat díjazottja, díszoklevelek hazai és magyarországi intézménytől, médiától, egyesületektől, civil szervezetektől. F. m.: Publikációk különböző hazai lapokban, folyóiratokban, a JMMT évkönyveiben, az újvidéki Ifjúsági Rádió Élőszó c. monográfiájában (1993), Uri Ferenc A kultúra szolgálatában c monográfiájában, Penavin Olga kiadványaiban. Egyik alapítója és szerkesztője és tanulmányírója volt a Másik c. irodalmi-művészeti folyóiratnak. C.: 21000 Újvidék, Bata Brkić u. 18./17. Tel.: +381-(0)21-394-251.

BERÉNYI János mezőgazdasági mérnök. Torda, 1954. júl. 15. Sz.: Berényi János, Anna. Nős, Csekity Éva. Gy.: Zita. T.: Ált. isk., Torda (1961-1969). Mezőgazdasági középiskola, Kanizsa (1969-1973). Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar (1973-1979). Posztgraduális képzés, Újvidéki Egyetem, Mezőgazdasági Kar (1979-1985). A mezőgazdasági tudományok doktora 1990. Szak. érd.: genetika, növénynemesítés. É.: 1979-től az újvidéki Mezőgazdasági Kutatóintézetben dolgozik. Az Intézet petrőci kutatótelepének vezetője, a budapesti Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának levelező tagozatán konzultens tanár. Társ. tev.: az Eucarpia Sorghum Section elnöke (1987-), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tagja (1999-), az MTA határon túli köztestületi tagja. Díjak: Aranyszakáll Díj (a seprűcirok fejlesztésében elért eredményért, Újvidék, 1985), Teichmann Vilmos-díj (Debrecen, 1999). F. m.: 105 tudományos dolgozat hazai és külföldi folyóiratokban és tudományos tanácskozásokon. Bevezetés a növénynemesítésbe - egyetemi jegyzet. 19, államilag elismert növényfajta (ebből 6 külföldön). C.: 21000 Újvidék, Koste Abraševića 51/4. (lakás), 21000 Bački Petrovac (mhely), Tel.: +381-(0)21-401-274 (lakás), +381-(0)21-780-365 (mhely). Fax: +381-(0)21-780-198, Mobil: +381-(0)63-8-501-502. Elektromos levél: berenji@EUnet.yu

BERÉNYI TAKÁCS Klára fordító, könyvtáros, tudósító. Zenta, 1958. máj. 26. Sz.: Takács Nándor, Hangya Julianna. Férjezett, Berényi László. Gy.: Antal. T.: Stevan Sremac Ált. Isk., Zenta (1965-1973). Moša Pijade Gimnázium, Zenta (1973-1977). Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék (1977-1981). É.: Hét évig a zentai Graditelj Építőipari Vállalatban fordító. Az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének tudósítója. Érd. köre: Újságírás, riportkészítés, műsorszerkesztés. Társ. tev.: A Vöröskereszt zentai szervezetében újságírói csoportot vezet (1998-). C.: 24400 Zenta, Jókai Mór u. 18. (lakás), 21000 Újvidéki Rádió, Ignjata Pavlasa 3. (hiv.). Tel.: +381-(0)24-813-038 (lakás), +381-(0)21-522-226 (hiv.).

BÉRES Károly lelkész, villamosmérnök. Újvidék, 1953. február 16. Sz.: Béres Károly, Erős Olga. Nős, Fényszárosi Irénke. Gy.: Károly, Márta. T.: József Attila Ált. Isk., Újvidék (1959-1967), Mihajlo Pupin Elektr. Technikum, Újvidék (1967-1971). Műszaki Egyetem, Újvidék (1971-1977). Református Teológia, Budapest (1980-1983). Érd. köre: lelkészi tevékenység a református egyházban, az egyházak közötti együttműködés, az egyházi szeretetmunka szervezése és fejlesztése. É.: 1977-1994-ig villamossági tervezőmérnök, 1979-től gyülekezeti igehirdető, lelkész, 1993-tól a mai napig az ökumenikus szeretetszolgálat vezetője. Az Ekumenska humanitarna organizacija igazgatója. Társ. tev.: a VMDK újvidéki alelnöke (1990-1993), a Jug. Református Ker. Egyház főgondnoka (1982-1996), az Ország. Egyház Diakóniai vezetője (1997-) Díj: Mocsáry Lajos-díj (2000). F. m.: Mintegy 4000 lakás villamossági terve, gyárak, kórházak Újvidéken, Jordániában, Ukrajnában. Parókiaépítés, templomépítés Maradékon. A szeretetmunka megszervezése Vajdaság 62 helységében, 85 csoporttal, több mint 800 önkéntessel. C.: 21000 Újvidék, Heroja Pinkija 9. (lakás), Car Dušan u. 31 (mhely). Tel.: +381-(0)21-361-634, 021-360-447 (lakás), +381-(0)21-469-616, +381-(0)21-469-683 (mhely, tel./fax). Mobil: +381-(0)63-59-84-93. E-mail: ehs@EUnet.yu Weblap: www.ehons.org

BERETKA Ferenc tanár, prózaíró. Péterréve, 1955. máj. 21. Sz.: Beretka József, Kulcsár Piroska. Nős, Mausz Teodóra. Gy.: Sándor. T.: Ált. isk., Péterréve (1962-1970), gimnázium, Óbecse (1970-1974), Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Tanszék (1974-1978). Érd. köre: irodalom, nyelvészet, oktatásszervezés és fejlesztés, helytörténet, a helyi természeti és kulturális örökség gyűjtése, őrzése. É.: Középiskolai tanár (1978-1985), iskolaigazgató Óbecsén (1985-1994), majd Péterrévén (1994-). Társ. tev.: a Tisza Művelődési Egyesület felügyelő bizottságának tagja (2002-). Díj: Majtényi Mihály novellapályázaton I. díj (1974), II. díj (1976), III. díj (1978). F. m.: Abban az utcában (novelláskötet, 1980), Péterréve (honismereti multimédiás CD ROM, szerk., 2003), Péterréve az idők sodrában (Honismereti könyv, 2003). C.: 21226 Péterréve, P. Drapšin 13/a (lakás), Lenin u. 34 (mhely). Tel.: +381-(0)21-803-436 (lakás), +381-(0)21-803-039 (mhely, tel./fax). E-mail: samubps@ptt.yu; beretaf@ptt.yu

BERKES József közgazdász, régész. Bajmok, 1952. jan. 22. Sz.: Berkes János, Preischl Mária. Nőtlen. T.: Az ált. iskolát (1959-67), a közgazdasági középiskolát (1967-71), valamint a Közgazdasági Kar I. fokozatát Szabadkán végezte. 1977-ben diplomált. A Belgrádi Tudományegyetem BTK-n ókori keleti régészetet végzett (1978-84). Levéltáros szakvizsgát tett Újvidéken a Vajdasági Levéltárban (1989). Érd. köre: hely- ill. családtörténet, az ókori Kelet régészete, művészete, története. É.: referens a szabadkai Polgármesteri Hivatalban (1977-84), a Szabadkai Városi Múzeum külső munkatársa (1984-88), a Szabadkai Történelmi Levéltár levéltárosa (1989-91). 1991 óta Budapesten él, 2001-től levéltári tanácsos, 1992-től a Magyar Országos Levéltár munkatársa, előbb levéltáros, 1996-tól főlevéltáros. 1995-től a Révai Új Lexikona munkatársaként a délvidéki települések helytörténetével foglalkozik. Társ. tev.: a Magyar Levéltárosok Egyesületének a tagja, valamint az Iványi István Vajdasági Magyar Történelmi Társaság (alapító)tagja. F. m.: a Révai Új Lexikona megjelent köteteiben több mint 300 településtörténeti szócikk szerzője, Szabadka és vidéke 1848/49-ben. A Kossuth család rövid története (Bácsország, 2002). Levéltári dokumentumok. Bibliográfia: Berkes József (1998), A kaponyai ütközet (több szerző). Bibliográfia: Berkes József (Szabadka, 2000), Izgradnja riječke luke od 1868. do 1919. godine (In: Riječka luka, Rijeka, 2001). A fentieken kívül régészeti tanulmányok, könyvismertetők szabadkai és belgrádi lapokban, valamint tanulmány a genealógiáról a Magyar Országos Levéltár honlapján. C.: Magyar Országos Levéltár 1014 Budapest Bécsi kapu tér 2. Tel.:36-1-225-28-44, fax: 36-1-225-28-55. Mobil: 36-20-242-9408. E-mail:berkes@natarch.hu, info@natarch.hu, Weblap címe: www.natarch.hu

BESZÉDES István költő, szerkesztő. Zenta, 1961. szept. 12. Sz.: Beszédes István, Rekecki Ilona. Nős, Recskó Diana. Gy.: János és Sára. T.: Ált. isk. Felsőhegyen, gimnázium (1980) Szabadkán, majd az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén folytatja tanulmányait. Szakmai végzettsége: művelődésszervező. Érd. köre: költő, műfordító, drámaíró, szerkesztő. É.: Zentán az Ifjúsági Művelődési Központban művelődésszervező (1985-1989), az Új Symposion fő- és felelős szerkesztője (1989-1991), Hódmezővásárhelyen a Vásárhely és Vidéke c. napilap szerkesztője (1991-1994), a Képes Ifjúság rovat-szerkesztője (1996-), az Üzenet szerkesztőségének tagja (1998-), a zEtna elektronikus folyóirat és kiadó alapító-szerkesztője (1999-). F. m.: Verseskötetei: Kívánja-e a pirosat? (1988), Égvízi séta, déli tükör (1997), Messziről Andromeda (elektronikus kötet, 2001). Műfordítások: Boško Krstić: Vízöntő (Virág Piroskával), Citadella.doc - Három négykezes. Színművek: Rozsdaszín ország aranya (2003), Szalmakalap száll… Még föl lehet kapaszkodni (Kecske a forró bádogtetőn. A szereposztás megmarad - halálosan komoly szomorújáték) a Vajdasági Magyar Drámaíróversenyen íródtak és kerültek színre). Tetszőleges irány (1999), A háló könyve (2001). Szerepel a Teleírt világ c. versantológiában (1987), a Huszonnyolc és a Citadella.doc prózaantológiákban (2003), a zEtna Vulkáni Helikon c. sorozat szerkesztője. Társ. tev.: A VMDK kezdeményező bizottságának tagja, alapító majd elnökségi tag (1990-91). A Magyar Írószövetség, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Z-11 Polgárok Egyesülete, a Nyári Mozi Polgárok Egyesülete tagja. A zEtna Polgárok Egyesülete elnöke (2001-), a Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre elnöke (2003-). Díj: Sinkó-díj (Bozsik Péterrel, 1989), Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíj (1995). C.: 24400 Zenta, Edvard Kardel rakpart 19/10. Tel.: +381-(0)24-811-854. Mobil: +381-(0)63-701-4648. E-mail: dumas@zetna.org.yu Weblap: www.zetna.org, www.zetna.org.yu 

BEZZEGH Éva orvos, neuropszichiáter, terapeuta. Szabadka, 1949. okt. 6. Sz.: Bezzegh Imre, Szabó Cs. Teréz. Férjezett, Vajda János. Gy.: Tamás, Zsófia. T.: Általános iskola, Szabadka (1956-1964); Moša Pijade Gimnázium, Szabadka (1964-1968); Orvosi Egyetem, Budapest, Általános Orvosi Kar (1968-1974); szakorvosi képzés, Belgrád (1981); posztgraduális képzés, Zágráb (1984). Szak. érd.: pszichoterápia, gyógyszerkutatás, pszichodráma csoportterápia, egyéni pszichoterápia, gyógyszerkutatás. É.: mentőorvos, körzeti orvos, kórházi orvos Szabadkán; lelkisegély telefonszolgálat vezető Szabadkán. Gyermekpszichiátriai gondozóorvos, kórházi pszichiáter Szolnokon; a szegedi posztgraduális mentálhigiénés képzés tanára és pszichodráma csoportvezetője; alapítványi szakintézeti pszichiáter Budapesten, adjunktus. Tagság: VMDK, Szerb Orvosi Társaság, SOS telefonszolgálat Egyesület, Magyar Pszichiátriai Társaság, Magyar Pszichodráma Egyesület. C.: Budapest 1091, Üllői út 53/A. Tel.: +36-1-219-0-321 (lakás). Budapest 1223, Jókai u. 21-23. Thalassa Ház. Tel: +36-1-226-84-33 (mhely). Mobil: 20-387-99-90. E-mail: bezegheva@freemail.hu, bezzegh@gestalt-team.hu