BALLA Ferenc orvos, fizikoterápiás és rehabilitációs szakorvos. Bezdán, 1930. jan. 12. Sz.: Balla Ferenc, Nagy Mária. Nős, Goszein Borbála. Gy.: Ferenc (1960). T.: Ált. isk., Bezdán (1936-1940). Szabadkai Magyar Főgimnázium (1940-1949), Belgrádi Egyetem Orvosi Kara (1949-1956). Szakvizsga (1966), primárius (1978). É.: Általános orvosként dolgozott a koluti (1958-1959) és a bezdáni (1959-1960) Egészségügyi Állomáson. 1960-1995-ig, nyugdíjba vonulásáig a zombori dr. Radivoj Simonović Egészségügyi Központhoz tartozó bezdáni Fizikoterápiás és Rehabilitációs Osztály igazgató főorvosa. 1978-1982-ig Vajdaság Képviselőháza Végrehajtó Tanácsának tagja és tartományi egészségügyi és szociálpolitikai titkár. Érd. köre: orvostudomány, helytörténet, néprajz. Társ. tev.: a Naučno društvo za istoriju zdravst-vene kulture Vojvodine (1970-), a JMMT (1990-), a Magyar Néprajzi Társaság (1990-), a Matica srpska (1995-) tagja. A Magyarságkutató Tud. Társaság elnökségi tagja (1995-). A Kiss Lajos Néprajzi Társaság (1998-), a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (1999-) és az Iványi István Vajdasági Történelmi Társulat (2000-) tagja. F. m.: Az egészség szolgálatában. A Bácska és Bánát egészségügye 900-1918-ig (társszerző Dr. Hegedüs Antal, 1990), Orvosok több hazában (1993), Medicinski centar "Dr. Radivoj Simonović" Sombor OUR fizikalne medicine i rehabilitacije Bezdan 1940-1990 (1989). Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (1994), A bezdáni szentháromság fogadalmi kápolna (1994), Bácskai magyar népviseletek (szerzői közösség, 1994), Istorija medicine i zdravstvene kulture na tlu današnje Vojvodine I. kötet (szerzői közösség 1994), "Beszéli a világ, hogy mi magyarok..." (szerzői közösség, 1998), A jó Isten dicsőségére (szerzői közösség, 2000), Mit tudunk magunkról? (szerzői közösség, 1999/2000), Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. kötet (szerzői közösség, 2001), A magyar államiság ezer éve (szerzői közösség, 2001), Bezdán története az I. világháború kezdetétől 1944. október 25-ig (2001). Bezdán története a jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig, 1944-1953 (társszerző dr. Balla István, 2002), A vajdasági magyarok néprajzi atlasza, CD.ROM (szerzői közösség, 2002), A honfoglalástól Mohácsig (szerzői közösség, 2002), A vajdasági magyarok néprajzi atlaszának kommentárkötete (szerzői közösség, 2003), A bezdáni orvosi rehabilitációs központ dokumentumai, 1912 - 2002 (társszerző dr. Balla István, 2003). A könyveken kívül 12 orvostudományi, 23 orvostörténeti, 10 néprajzi dolgozat szerzője. C.: 25270 Bezdán, Fasizmus áldozatai u. 46/a. Tel.: +381-(0)25-810-128.

BALLA István orvos, fizikoterápiás és rehabilitációs szakorvos. Bezdán, 1937. okt. 27. Sz.: Balla Ferenc, Nagy Mária. Nős, Mazányi Magdolna. Gy.: Magdolna, Mária. T.: Az ált. iskolát Bezdánban (1951), a gimnáziumot Zomborban (1956) végezte. Az újvidéki Tanárképző Főiskola magyar-német szakán általános iskolai tanári képesítést szerzett (1960). 1968-ban az Újvidéki Egyetem Orvosi Karán szerezte meg a diplomát. 1975-ben szakvizsgázott. Érd. köre: Fizikoterápia, rehabilitáció, helytörténet. É.: 1958-1960-ig az Újvidéki Rádió munkatársa. 1969-1972-ig a bezdáni Egészségügyi Állomáson dolgozott mint általános orvos. 1972-től a zombori dr. Radivoj Simonović Egészségügyi Központhoz tartozó bezdáni Fizikoterápiás és Rehabilitációs Osztályon orvos, 1995-től osztályvezető orvos, 2000. decemberében nyugdíjba vonult. Tagság: A Szerb Orvostársaság (Srpsko lekarsko društvo - Društvo lekara Vojvodine - Sekcija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (1975-), továbbá a JMMT (1990-), a Magyarságkutató Tudományos Társaság (1997-), az Iványi István Vajdasági Magyar Történelmi Társulat (1999-) és a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (2000-) tagja. F. m.: Bezdán története a kezdetektől 1914-ig (társszerző dr. Balla Ferenccel, 1993), "Beszéli a világ, hogy mi magyarok..." (társszerző, 1998), Dévidéki/vajdasági magyar helységnevek (társszerző, 2000), Bezdán története az I. világháború kezdetétől 1944. október 25-ig (társszerző dr. Balla Ferenccel, 2001), Bezdáni vérfürdő 1944 (társzerző dr. Balla Ferenccel, 2001), Bezdán története (A jugoszláv katonai közigazgatás bevezetésétől a termelő parasztszövetkezetek felbomlásáig, 1944-1953. Társszerző dr. Balla Ferenccel). C.: 25270 Bezdán, Zombori út 47/a (lakás), Tel.: +381-(0)25-810-822. 

BALLA Lajos Laci tanár, politikus. Zenta, 1951. dec. 8. Sz.: Balla Lajos, Tóth Rozália. Nős, Fehér Ottília. Gy.: Fehér Róbert, Nagy Fehér Gabriella, Kobrehel Balla Anikó, Balla László. T.: Az általános iskolát (1957-1965) és gimnáziumot (1965-1969) Zentán végezte, a tanárképző főiskolát Szabadkán (1969-1971). Fizika-kémia szakos ált. isk. tanár. É.: 1971-1972 között gimn. tanár Zentán. 1972-ben napszámos Szajánban, majd tejgyári raktáros Zentán (1972-1973). 1973 és 1977 között ált. isk. és gimn. tanár Doroszlón, Telecskán, Zomborban. 1977-1986-ig ált. isk. tanár Oromhegyesen, 1986-1993-ig iskolaigazgató. 1993-1996 között munkanélküli, a Napló c. hetilap munkatársa. 1996-2000-ig szövetségi parlamenti képviselő, 2000-től a kanizsai Képviselő-testület elnöke és szövetségi parlamenti képviselő. Érd. köre: Oktatáspolitika, politikaelmélet, egyéni és közösségi jogok, az önkormányzati munka szervezése, demokratizálódás és decentralizáció a tranzíció folyamán. Társ. tev.: JKSZ tag (1966-1989), a VMDK elnökségi tagja (1990-1994), községi képviselője (1992-1996), tartományi képviselője (1992-1996). A VMSZ tanácstagja (1994-1996), elnökségi tagja (1996-), községi (1996-), szövetségi (1996-) és tartományi képviselője (1996-2000). A szabadkai Spartak játékosa (1970-1971), a zentai Partizán Kézilabda Klub játékosa (1971-1972), a csókai Proleter Kézilabda Klub játékosa (1972-1973), a doroszlói Ifjúság Kézilabda Klub (1973-1977) és az oromhegyesi Kézilabda Klub játékosa, edzője (1977-1986). F. m.: újságcikkek és politikai pamfletek a Naplóban (1991-től megszűnéséig), könyvek szerkesztése a Napló és a Logos részére. C.: 24426 Oromhegyes, November 29. u. 44. Tel.: +381-(0)24-883-104 (lakás). 24420 Kanizsa, Edvard Kardelj tér 1. Tel.: +381-(0)24-873-212 (mhely). Fax: +381-(0)24-873-016. Mobil: +381-(0)63-82-79-200. E-mail: balla@tippnet.co.yu, kanizsa@tippnet.co.yu, Weblap: www.kanjiza.co.yu

BALLA László építészmérnök, politikus. Nagybecskerek, 1918. jún. 10. Sz.: Dr. Balla Emil, Mihelits Margit. Nős, Dr. Kálmán Piroska. Gy.: Mária (1946), Júlia (1951). T.: A nagybecskereki reálgimnázium után (1928-1936) a Belgrádi Műegyetem Mérnöki Karának hallgatója (1936-1940), majd a budapesti József Nádor Műegyetemen szerzett oklevelet (1943). Érd. köre: Építőmérnöki statika, pedagógia, diplomácia, jövőkutatás. Nyugalomba vonulása után új technológiák és jövőkutatási módszerek kimunkálásával foglalkozik. É.: A bp.-i Gottwald Gyula Tervezési Iroda mérnöke (1943-1944), a nagybecskereki Műszaki Középiskola tanára (1945-1947), a szabadkai szerbhorvát és magyar tannyelvű Műsz. Középiskola igazgatója (1947-1949). Társ. tev.: A szabadkai járás alelnöke (1960-1963), a vajdasági Tartományi Képviselőház (1958-1962) és a Szerb Köztársasági Képviselőház képviselője (1963-1967), a képviselőház városrendészeti és közművesítési bizottságának elnöke (1963-1967). Jugoszlávia első kinevezett magyar nemzetiségű nagykövete Iránban (1969-1973), a belgrádi Külügyi Titkárság észak-afrikai és közel-keleti osztályának vezetője (1973-1976). Accrában Jugoszlávia ghánai, togói, libériai és benini nagykövete (1977-1981).  Az újvidéki Műszaki és Társadalomtudományi Fejlődési Központ igazgatója (1982-1984), a belgrádi Bolyai Farkas Magyar Egyetemista Egyesület alelnöke (1936-1941), a nagybecskereki Magyar Közművelődési Közösség titkára (1945-1947). A szabadkai Városfejlesztési Tanács alelnöke. A Munkásegyetem "2001 tribün"-jének a vezetője (1984-1989). F. m.: Külpolitikai, közoktatási, művelődési és jövőkutatással foglalkozó írásait a 7 Nap, a Híd, Magyar Szó és a Rukovet közölte. Díjak: Aranykoszorús Munkaérdemrend (1961), Szabadka Októberi Díja (1962). Úszóként jugoszláv bajnok (1938), jugoszláv válogatott (1938-40). C.: 24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 14. Tel.: +381-(0)24-21-617.

BALOG András orvos, szülész-nőgyógyász szakorvos. Ada, 1956. febr. 9. Sz.: Balog Lajos, Molnár Rozália. Nős, Eleonóra. Gy.. Zsófia (1983), Dániel (1993). T.: Ált. isk. Ada (1963-1971), Egészségügyi Középiskola, Zenta (1971-1975). Az újvidéki Orvosi Egyetemen (1975-1982) diplomált. Újvidéken szülészet-nőgyógyászatra szakosodott (1989-1993). Onkológiai, citológiai tanfolyamokat is végzett. Szak. érd.: A rákbetegségek korai felismerése és megelőzése, egészségügyi nevelés, népszaporulat. É.: 1983 óta az adai Egészségházban dolgozik. Általános orvos, majd szülész-nőgyógyász szakorvos, a nőgondozó főorvosa, igazgatóhelyettes. Társ. tev.: A JKSZ tagja (1986-1989), a JEB tagja (1996-2000). A polgárok csoportjának képviselője az adai Községi Képviselő-testületben, valamint az oktatásüggyel megbízott VB tag (1996-2000). Az adai II. helyi közösség tanácstagja (1995-1999). A Vöröskereszt tagja (1963-), a Vöröskereszt községi szervezetének elnöke (1989-1998). A Szerbiai Orvostár-saság tagja (1983-), a MET tagja (1995-), a Vox Humana igazgatóbizottsági tagja (1992-94), az SOS Enfants Paris (humanitárius szervezet) tagja (1998-), az adai Vadvirág Hagyományápoló Kör igazgatóbizottsági tagja (1998-). Díj: elismerő oklevél a Vöröskereszttől (2000). F. m.: nőgyógyászati témájú szakdolgozatok. C.: 24430 Ada, Petőfi Sándor u. 60/a. Tel.: +381-(0)24-851-272 (lakás). Egészségház, 24430 Ada, József Attila u. 9. Tel.: +381-(0)24-851-800. Fax: +381-(0)24-853-253 (mhely). Mobil: +381-(0)63-8-658-893. E-mail: bazso@adanet.co.yu 

BALOGH István tanár, költő, publicista. Zenta, 1946. okt. 31. Sz.: Balogh István, Döme Margit. Nős, Huszák Ida. Gy.: Béla. T.: Ált. isk. és gimnázium (1965) Zentán. Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén általános iskolai (1969), majd középiskolai tanári oklevelet szerez (1974). Az irodalomtudomány magisztere (Újvidék, 1989). További tanulmányok a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi Karán (1996), az ELTE BTK Politikaelméleti Tanszékén (1998). Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszékének PhD hallgatója (szociolingvisztika, abszolutórium 2002). Érd. köre: Nyelvváltás, nyelvtervezés. É.: Általános iskolai tanár (1968-1974), üzemi fordító Zentán (1976-1989), főiskolai tanár Szabadkán (1976-1989), a Szabadkai Gyermekszínház igazgatója (1981-1982), a szabadkai Pedagógiai Intézet tanügyi tanácsosa (1984-1989). Szakmunkatárs, tolmács, fordító Jugoszlávia budapesti nagykövetségén (1989-1992). 1993-tól Magyarországon él, középiskolai és általános iskolai tanár, az egyházasdengelegi (1994-1999), majd a petőfibányai általános iskola igazgatója (1999-). F. m.: Egyedül a napon (versek, 1973), Szintarév (elb. költemény, 1980), Viharvirág (dráma gyerekeknek, 1981), Az első (dokumentumriport, 1984), Mayer Ottmár (életrajz, 1987), Csoda a koponyák hegyén (rádiódráma, 1989), Gion Nándor elbeszélő stílusa (tanulmány, 1992). A Tisza tündérlánya (mesék, 1992), Világom (versek, 2001). Dengelegi évszázadok (monográfia, 2002), Negyven (versek, 2004). C.: 3023 Petőfibánya, Puskin köz 4. (lakás). Ált. Iskola, 3023 Petőfibánya, Iskola u. 1. Tel./Fax: (37)-387-362, (37)-587-000. E-mail: balogistvan@level.datanet.hu

BANKA Lívia színművész. Csóka, 1961. júl. 8. Sz.: Banka Ferenc és Piroska. Férjezett, Magyar Attila. Gy.: Judit és Máté. T.: Ált. iskola, Csóka, ált. középiskola (9-10. o.) Zenta, szakirányú középiskola népművelői szak, Szabadka. Színművészeti Főiskola, Újvidék. É.: Az Újvidéki Rádió színháztársulatának munkatársa, majd az Újvidéki Színház színésze. F. m.: Szerepek: Miller: Édes Fiaim (Anne Deever), Kaktusz virága (Stephanie), Brecht: Koldusopera (Kocsma Jenny), Pirandello: Hat szereplő szerzőt keres (az anya), Nash Richard: Az esőcsináló (Lizzie Curry), Erdman: Az öngyilkos (Szerafina Iljinyisna), Orton: Amit a lakáj látott (Mrs. Prentice), Chicago (Mama Morton), Örkény: Macskajáték (Orbánné). Díjak: Határon Túli Színházak Fesztiválja, Kisvárda (Dürrenmatt: Fizikusok), 1996. C.: 21235 Temerin, Percel Mór 17. Tel.: +381-(0)212-843-745 (lakás). Újvidéki Színház, Jovana Subotića 3-5. Tel. +381-(0)21-622-592. Mobil: +381-(0)63-7-422-273.

BÁNYAI János író, irodalomtörténész, kritikus, tanár. Szabadka, 1939. nov. 20. Sz.: Bányai János, Szitás Rózsa. Nős, Maja Leskovac-Banjai. Gy.: Dávid, Lehel. T.: Az ált. iskolát Feketicsen, a gimnáziumot Szabadkán (1954-1958), egyetemi tanulmányait az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Tanszékén (1959-1963) végezte. Az irodalom-tudományok doktora (1974). Szak. érd.: Irodalomelmélet, esztétikatörténet, irodalomtudomány, XX. századi magyar irodalom. É.: 1964 és 1984 között a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken tanársegéd, 1974-től egyetemi docens és az irodalomtudomány doktora, 1982-től rendkívüli, 1990-től rendes egyetemi tanár, 1992-től a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője. 1996 és 2000 között a Zombori Tanítóképző Kar, 1998-tól a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának, 2000-től a Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékének vendégtanára. 1983 és 1987 között a Forum Kk. igazgató-főszerkesztője, 1987 és 1991 között a kiadóház vezérigazgatója. Társ. tev.: A JKSZ tagja (1957-1989), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság igazgatóbizottságának tagja (1996-), a Széchenyi Művészeti és Irodalmi Akadémia tiszteletbeli tagja (1998-), a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke (2002-). Díjak: Kritikusok Díja (1972), Szenteleky Kornél Irodalmi Díj (1995), Híd Díj (1995, 1998, 2000), Komlós Aladár-díj (1998), Az Év Könyve Díj (1999), József Attila-díj (2001). F. m.: Bonyolult örömök (1964), A szó fegyelme (1972), Könyv és kritika (1973), Könyv és kritika II. (1977), Könyv és kritika III. (1995), Kisebbségi magyaróra (1996), Hagyománytörés (1998), Mit viszünk magunkkal? (2000). Önálló könyvei mellett számos gyűjteményes kötet társszerzője, illetve tanulmányok és cikkek szerzője. C.: 21000 Novi Sad, Radnička 31. (lakás), Filozofski fakultet, 21000 Novi sad, Stevana Musićа 24. (mhely). Tel.: 021-613-335 (lakás), 021-58-673 (mhely). E-mail: daada@eunet.yu

BARÁCIUS Zoltán színész. Nagybecskerek, 1931. jún. 17. Sz.: Barácius József, Szüszner Irén. Özvegy. T.: Az általános iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte (1937-1949), majd tengerészeti főiskolára járt (1950-1951). É.: színész, rendező a Madách Színházban Nagybecskereken, a topolyai Magyar Színházban, a szabadkai Népszínházban, a vajdasági magyar lapok és a rádió munkatársa. Érd. köre: színház, újságírás, írás. F. m.: Mestermutatványok, Megkésett rekviem, Néhány boldog óránk, Ötgarasos színház, Emlékkönyv, továbbá 14 hangjáték és 6 színmű szerzője. Díjak: A Kultúra Szikrái Díj, Bodorgvári Ferenc-díj. Színészi, rendezői, írói díjak. C.: 24000 Szabadka, Moša Pijade u. 37/18. Tel.: +381(0)24-41-536.

 

BARANYI Zsuzsa tanár. Mohol, 1953. szept. 8. Sz.: Baranyi János, Magó Matild. Elvált. Gy.: Pap Andrea, Zolcer Eszter. T.: Tanítóképző, Szabadka (1968-1973), Újvidéki Egyetem Magyar Tanszék (1973-1978). Érd. köre: Irodalom, nyelvápolás, oktató és nevelő munka. É.: Tanítónő a moholi ált. iskolában, magyartanár az adai Műszaki Középiskolában, uo. pedagógiai vezető, majd igazgató. Társ. tev.: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnökségi tagja (1993-tól), a moholi Csobolyó Művelődési Egyesület alelnöke (1999-től), a Pax Romana tagja (2002-től). C.: 24435 Mohol, Október 8 u. 65. Tel.: +381-(0)24-861-142 (lakás). 24430 Ada, Moša Pijade u. 47. Tel.: +381-(0)24-853-Mobil: +381-(0)63-86-97-519.