BALASSA Julianna tanár. Oroszlámos, 1939. nov. 10. Sz.: Nagy Bálint, Tölgyesi Mária. Férjezett, Balassa Ferenc. Gy.: Balassa Bálint. T.: Általános Isk., Székelykeve (1945-1953), gimnázium, Nagybecskerek (1953-1957), Tanárképző Főiskola, számtan-fizika szak, Nagybecskerek (1957-1959). Szakmai végzettsége: általános iskolai tanár. Érd. köre: Természettudományok, oktatás, irodalom, újságírás, kórusének, művelődés. É.: Matematika és fizikatanár előbb Székelykevén (1959-1961), majd Pancsován (1961-1995), nyugdíjasként két éve Hertelendifalván tanít. F. m.: Irodalmi- és publicisztikai munkák lapokban és kiadványokban. Társ. tev.: A VMDK tagja a VMDP temerini alakuló közgyűléséig, ezt követően a VMDP elnökségi tagja. A pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület tagja (1961-), majd elnökségi tagja. A Börcsök Erzsébet Vajdasági Módszertani Központ elnöke (1999-), a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökségi tagja, az Ösztöndíjtanács Vajdasági Alkuratóriumának tagja, 1999 karácsonyától a Pancsovai Televízió Magyar Percek c. műsorának szerkesztője. Díj: Kisebbségekért Díj (1999). C.: 26000 Pancsova, Mite Bogojevskog 18. Tel./Fax: +381-(0)13-315-573 (lakás). Mobil: +381-063-32-49-75. E-mail: balassaj@panet.co.yu

BALÁZS Anna tanítónő, tankönyv- és meseíró. Péterréve, 1932. ápr. 13. Férjezett, Balázs Pál. Gy.: Attila (1955), Éva (1960). T.: Tanítóképző (1951), Pedagógiai Akadémia (1977). F. m.: A nagy titok (tévéfilm). Több mint 300 mesét jelentetett meg. Szerkesztett tankönyveket, írt gyermek-hangjátékokat és mesejátékokat. 1955-től 1980-ig a Betűország című ábécéskönyvéből sajátították el a betűvetést a vajdasági, szlavóniai és szlovéniai magyar gyerekek. Díj: A drámai szemléken tanítványaival számos díjat nyert. C.: 21000 Újvidék, Ruđer Bošković u. 17.

BALÁZS Attila író, műfordító, publicista. Újvidék, 1955. nov. 5. Sz.: Balázs Pál és Anna. T.: Ált. isk. és gimnázium, Újvidék (1974), Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1974-1979). É.: Az Új Symposion szerkesztőségi tagja (1982-1983), olvasószerkesztő (1982-1983), az Újvidéki Rádió újságírója (1987-1990), majd az Újvidéki Televízió művelődési rovatának szerkesztője (1990-1991). 1991 óta Magyarországon él. A Pesti Hírlap külpolitikai munkatársa (1992-1993), a Magyar Rádió Irodalmi Osztályának szerkesztője (1994-től), a Veszprémben megjelenő Ex-Symposion egyik alapítója és szerkesztőbizottsági tagja (1992-től). Díjak: Sinkó Ervin-díj a legjobb vajdasági első regényért (1980), a Forum Könyvkiadó regénypályázatának 1. díja (1985), Királyalbum c. könyvét az Év könyvévé nyilvánították (1988), az Magyar Rádió nívódíja (1987), a Madách Imre-pályázat 2. díja (1992). Tagság: Jugoszláv Írószövetség, Magyar Írószövetség. F. m.: Cuniculus (1979), Világ, én ma felébredtem (1982), Szerelem, szerelem (1985), Szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból (1986, 1999), Ki tette a macskát a postaládába? (1989), Én már nem utazom Argentínába - prózák nosztalgiára és lőporfüstre (1995), Király album - történetek könyve (1998), Ki tanyája ez a világ? (regény, 2000). Műfordítás: C. Bukowski: Egy vén kujon jegyzetei (1995), Danilo Kiš: Lant és sebhelyek (1994). Forgatókönyv: Pannon csúcson (1990), A meztelen folyó (2003). Drámák: Solanum tuberosum (1995), Ki tanyája ez a nyárfás? (1998). C.: 21000 Újvidék, Ruđer Bošković u. 17. E-mail: balazs.attila@wze.net

BALÁZS Pál humorista, publicista, műfordító. Temerin, 1928. febr. 23. Nős, Balázs Anna. Gy.: Attila (1955), Éva (1960). T.: Gimnázium, Szabadka, 1949. Tanárképző Főiskola, Újvidék, 1951. É.: 1952-1959 között tanár az óvónőképzőben, 1959-től az Újvidéki Rádió szerkesztője. Időközben (1955-1966) a Mézeskalács folyóirat szerkesztője. Tagság: Jugoszláv Írószövetség. F. m.: Több mint 1500 műfordítása jelent meg tankönyvekben, folyóiratokban, rádióban és televízióban, közel 3000 humoreszket és politikai szatírát írt. Gyermekversei öt nyelven jelentek meg. Írt hangjátékokat, mesejátékokat, opera-librettót. 11 tankönyv szerkesztője, ill. társszerkesztője. Újabb írásai az Újvidéki Rádióban és a Hét Napban jelennek meg. Díj: A Magyar Rádió első külföldi nívódíjasa. C.: 21000 Újvidék, Ruđer Bošković 17.

BALÁZS-ARTH Valéria tanár, fordító, szerkesztő. Szabadka, 1956. ápr. 4. Sz.: Art János, Art (Kurai) Mária. Férjezett, Balázs Gábor. Gy.: Zita (1987), Lili (1993). T.: Szabadkai Moša Pijade Gimnázium (1971-1975), Újvidéki Egyetem, BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék pedagógiai és fordítói szak (1976-1981). Posztgraduális tanulmányok, nyelvészet (1986-1991), magiszteri fokozat, Újvidék (1991). Szak. érd.: Nyelvészet, irodalom, színház, film, a vajdasági magyarok képzőművészete. É.: A szabadkai Egészségügyi Középiskola és a Svetozar Marković Gimnázium tanára (1981-1983), majd politikai okok miatt el kellett hagynia a pályát. Ezt követően a szabadkai polgármesteri hivatal fordítója (1983-1991). Magyaror-szágra költözik, ahol a Fittich és Aba Kft. alkalmazottja (1991), a Fittich Rendszertechnika Rt. igazgatója (1992-1993), B. Arth Kft. igazgatója (1993-), a Révai Új Lexikona délvidéki anyagának szerkesztője és cikkírója (1995-től). A Babits Kiadó (1997-2000) és a Tarsoly Kiadó szerkesztője (2000-től). F. m.: Vajdasági íróportrék (1993). Szerkesztés és szócikkírás: Magyar Színházművészeti Lexikon, Révai Új Lexikona I.-XII. kötet, Kortárs Magyar Írók 1945-1997, Kortárs Magyar Művészeti Lexikon 1-3., Humorlexikon, Új Magyar Életrajzi Lexikon I-IV., Magyar múzeumi arcképcsarnok. Fordítás: Higiénia és egészségnevelés (1982), Műszaki ismeretek az ált. isk. 7. (1987), a 4. (1988) és az 5. osztály számára (1989). Társ. tev.: Magyarságkutató Tudományos Társaság tagja. C.: 1143 Budapest, Gizella út 31. Tel.: 36-1-22-167-22. Fax: 36-1-422-06-90 (lakás). Tarsoly Kiadó, 1123 Bp., Kékgolyó u. 2/a (mhely). E-mail: arth.valeria@freemail.hu

BÁLINT Antal ügyvéd. Oroszlámos, 1943. jan. 1. Sz.: Bálint Pál, Dósa Borbála. Nős. Szabó Valéria. Gy.: Ildikó (1971), Antal (1973), Krisztina (1979) T.: Ált. isk.: Oroszlámos (1949-1956), Kikinda (1956-1957). Gimnázium, Zenta (1959-1963). Zágrábi Egyetem, Jogi Kar (1963-1967). É.: Vállalati jogtanácsos, a községi bíróság bírája, ügyvéd.  Érd. köre: Alkotmányjog. Társ. tev.: 1990-1994: a VMDK zentai és csóka körzeti szervezetének elnöke, a VMDK Tanácsának tagja. 1994-1997-ig a VMSZ elnökhelyettese. 1992-2000-ig tartományi képviselő, 1999-2000-ig a KDT elnökségének elnöke. Községi képviselő Zentán 1992-1996-ig a VMDK, 1996-2000-ig a VMSZ képviseletében. 1992-1995-ig a Vox Humana Ellenőrző Bizottságának elnöke. 1992-1995-ig az MVSZ választmányi tagja, 1995-1998-ig az MVSZ Választmánya Intézőbizottságának tagja, 2000-től az MVSZ Szabályzatfelügyelő Bizottságának tagja. 1994-től az MVSZ JOT elnökségének tagja. 1992-1994 között a KENF titkára. C.: 24400 Zenta, Lukács György u. 11. Tel.: +381-(0)24-814-959. E-mail: balintantal@sksyu.net

BÁLINT István újságíró. Oroszlámos, 1931. aug. 20. Sz.: Bálint Sándor, Morlok Matild. Nős, Zavarko Mária. T.: kis érettségi, Kikinda (1942-1946), érettségi, Nagybecskerek (1946-1950), belgrádi jogi fakultás (1950-1954). Szak. érd.: Külpolitika, társadalomtudományok. É.: A Magyar Szó újságírója, külpolitikai szerkesztő, a Szövetségi Végrehajtó Tanács fordítószolgálata a magyar szerkesztőség vezetője. Társ. tev.: A JKSZ tagja (1948-90). Díj: A Népért Tett Szolgálatok ezüst csillaga, a Munka Érdemrend ezüst fokozata, a Magyar Újságíró Szövetség Aranytoll Díja. C.: 21000 Újvidék, Seljačkih buna 75. Tel.: +381-(0)21-496-067. E-mail: pityuns@eunet.yu

BÁLINT István tanár. Kula, 1928. ápr. 24. Sz.: Bálint Péter, Korbélits Margit. Özvegy. Házastárs: Horváth Katalin (1935-1991). Gy.: Gábor (1956-1998). T.: Elemi iskola (1936-1940), polgári (1940-1944), Kula. Tanítóképző, Szabadka (1945-1949). Pedagógiai Akadémia, Eszék (1970-1973). Érd. köre: Tanügy, a tanulók tehermentesítése, az oktatás gyakorlati értéke. Általános iskolai tanító, majd gimnáziumi tanár, az elektrotechnikai középiskolában tanít, majd honvédelmi ismereteket ad elő altiszti iskolában. Húsz éven keresztül igazgatóhelyettes, 16 évig igazgató. F. m.: Két évszázad emlékére (társszerző, 1971). Korbélitsok (családfa, 1995), Bálintok (családfa, 2000). Társ. tev.: JKP (1947-1956), JKSZ (1976-1999), VMSZ (2003), a Népfront, a későbbi Szocialista Szövetség tagja (1990). 1970-től 1990-ig a Kulai és az Újvidéki Rádió tudósítója, a helyi Hírnök című lap újságírója. Díjak: Kula község Októberi Díja. Számos oklevél és plakett tulajdonosa. C.: 25230 Kula, P Drapšin u. 51. Tel.: +381-(0)25-720-453.

BÁLINT József újságíró. Oroszlámos, 1945. febr. 17. Sz.: Bálint Pál, Dósa Borbála. Nős, dr. Lantos Zsuzsa. T.: Az ált. iskolát Oroszlámoson, a gimnáziumot Zen-tán, a Közigazgatási Főiskolát Újvidéken végezte. É.: a Magyar Szó, a Dolgozók, a Családi Kör, a (szegedi) Reggeli Délvilág, a Pesti Hírlap, az Új Magyarország, a Napi Magyarország, a Magyar Nemzet, a Szegedi Élet szerkesztője. Jelenlegi beosztása: főmunkatárs. Díj: Táncsics Mihály-díj (2002). C.: 6726 Szeged, Egressy Béni u. 3. (lakás), Szegedi Élet Szerkesztősége, Szeged, Dózsa u. 2. (mhely) Tel.: 62-430-421 (lakás), 62-421-846 (mhely). Fax: 06-70-252-7897.

BÁLIZS Jutka óvodapedagógus. Péterréve, 1966. ápr. 22. Sz.: Bálizs István, Patus Margit. T.: Szabadkán járt középiskolába, egyetemi oklevelet az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Pedagógiai Tanszékén szerzett (1994). Ma ugyanott magiszteri stúdiumokat folytat. Érd. köre: Anyanyelvi és környezetnyelvi ismeretének fejlesztése és ápolása. É.: 1990 óta óvodapedagógus a Zentai Hófehérke Óvodában. F. m.: 6 tanulmánya jelent meg, két kézikönyv társszerzője. C.: 24430 Ada, Fodor Sándor u. 4. Tel.: +381-(0)24-851/420 (lakás). Zenta, Hófehérke Óvoda, Zlatne grede 7. Tel.: +381-(0)24-815-112 (mhely).