ÁCS (KOVÁCS) Károly költő, szerkesztő, műfordító. Szabadka, 1928. szept. 8. Sz.: Kovács Károly, Propszt Erzsébet. Nős, Haász Carmen. Gy.: Tünde, Eszter. T.: Ált. Isk., Szabadka (1935-1938), gimnázium, Szabadka (1939-1947), jogi egyetem, Belgrád (1947-1953). É.: A Belgrádi Rádióban fordító (1948-1950), külpolitikai munkatárs, szerkesztő, Magyar Szó (1951-1964), fő- és felelős szerkesztő, HÍD (1965-1975), a Forum Könyvkiadó szerkesztője (1976-1990). Nyugdíjas, 1995-től Németországban él. Érd. köre: Irodalom, műfordítás. F. m.: Kéz a kilincsen, (v., 1953), Csönd helyett vers (v., 1959), Napjaink éneke (jug. költ. antológia I.-II. 1965-1967), Menetrend dicsérete (v., 1968), Ének füstje, füst éneke (v. és ford., 1976), El nem taposható csillagok, Forradalmi költészetünk 1937-1977 (vál. és utószó, 1977), második kiadás: 1919-1979 (vál. és szerk., 1979). Ár ellen. Mártír hidasok 1941-1945 (antológia, szerk., 1981), A közbülső világban (v., 1983), Kiásott kard (vál. versfordítások, 1985), Ács Károly összes versei (1988), Ráklépésben (v., 1995), Az anyag panaszai (v., 1999). Társ. tev.: A JKP tagja (1957-1988), a VMDK alapító tagja, a Vajd. Íróegyesület tagja (1955-), az Íróegyesület elnöke (1971-1973), a PEN Klub belgrádi központjának tagja (1970-), a Magyar Írószövetség rendkívüli (1990-1995), majd rendes tagja (1995-). Díjak: HÍD Irodalmi Díj (1960, 1983), Bazsalikom Műfordítói Díj (1986), Szenteleky Irodalmi Díj (1990), Életmű Díj (1991). C.: Kovač Karlo 11000 Beograd, Vojv. Milenka 9. Tel.: +381-(0)11-657-122. Kowatsch Karl, 50735 Köln, Boltenstern str. 8/215. Tel.: (0221) 760-57-34.

ÁGOSTON András politikus, jogász. 1944-ben született Adán. Nős, két gyermek apja. T.: Az általános iskolát Adán, a középiskolát Szabadkán végezte. Az Újvidéki Egyetem Jogi Karán szerzett oklevelet (1967). É.: Tíz évig újságíróként dolgozott, majd az újvidéki önigazgatási ügyész helyettese volt. Hat évig szakszervezeti tisztségviselő, ezt követően az újvidéki Fórum kiadóház igazgatóhelyettese. Több mandátumon keresztül képviselő a Tartományi és a Köztársasági Képviselőházban. Érd. köre: a politikai rendszer kérdései. Társ. tev.: Megszűnéséig tagja volt JKSZ-nek és a szakszervezetnek. A VMDK megalakításának egyik kezdeményezője, majd 1990-től 1995-ig a párt elnöke. 1995-ben Vajdasági Magyar Polgári Párt néven új pártot hoz létre, azóta a VMDP elnöke. Díjak: A Munkaérdemrend III. fokozatával és Közép-Európa Díjjal tüntették ki. C.: 21235 Temerin, Szirmai Károly u. 9. E-mail: agoston@ptt.yu

ÁGOSTON Ibolya könyvtáros. Csóka, 1958. jan. 1. Sz.: Dupák Lajos és Dupák Katalin. Férjezett, Ágoston Endre. Gy.: Csaba, Gabriella. T.: Az ált. iskolát Adán végezte (1965-1972), Zentán járt gimnáziumba (1973-1977). É.: 1981-től könyvtáros az adai Szarvas Gábor Könyvtárban. Társ. tev.: A Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület vezetőségi tagja (1993-), az MVSZ JOT (1996-), a Vadvirág Hagyományápoló Kör (1991-) és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (2001-) tagja. C.: 24430 Ada, Petőfi Sándor. u. 66. Tel.: +381-(0)24-852-498 (lakás), Szarvas Gábor Könyvtár, Felszabadulás tér 3/a. Tel./Fax: +381-(0)24-851-115.

ÁGOSTON Mihály nyelvész, tanár. Horgos, 1928. júl. 23. Sz.: Ágoston Mihály, Varga Julianna. Özvegy, Bognár Márta. Gy.: Julianna, István. T.: Ált. isk. I-V., Horgos (1935-1940), polgári isk. I-IV., Szabadka (1940-1944), gimnázium (1945-1949), Tanárképző Főiskola magyar-orosz szak, Újvidék (1949-1951), Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1960-1964), a nyelvtudomány doktora, uo. (1989). Érd. köre: Oktatás, szófajkutatás, nyelvművelés a médiában, nyelvpolitikai előadások a Kárpát-medencében. É.: Magyartanítás Horgoson (1952-1957), Szabadkán (1957-1960), bölcsészkari lektorátus az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén (1960-1995), magyartanár-képzés, uo. (1962-1995). 1995-től nyugdíjas. 2000 óta Budapesten él. F. m.: Rendszerezés vagy fölismerés? (1966), Az -n toldalékú melléknevek alaki és szófaji megoszlása (1971), A magyar függőszók (1972), Mai magyar írás (1979, 1982, 1984), A földrajzi nevek írásmódja (1984), Helyesírásunk hiteléért (1986), Rendszerbomlás? (1990), A magyar halmaznevek: kategóriájuk, helyük a melléknevek osztályában a szófaji rendszerben, belső rendszerük (1993). Díjak: Szarvas Gábor-díj (1990), Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje (1992), Lőrincze-díj (1994), Szarvas Gábor emlékplakett (1996), Aracs-díj (1998), Pro Universitate et Sciencia kitüntetés (2001). C.: 1158 Budapest, Neptun u. 90. X. em. 42. Tel.: +36-1-410-8965.

ANDRÁSI Attila rendező. Szabadka, 1956. dec. 17. Sz.: Andrási György, Farkas Csamangó Katalin. Elvált. Gy.: Emese, Ariel. T.: Újvidéken járt középiskolába, egyetemi oklevelet az Újvidéki Művészeti Akadémián szerzett (1983). Érd. köre: színház, tévé, rádió, film. É.: Az 1984-85-ös évadban a Szerb Nemzeti Színházban rendez, közben műsorokat készít az Újvidéki Televíziónak. Az 1985-1986-os évadban az Újvidéki Színházban Bulgakov Iván a rettentő című darabját, 1987-ben a Szabadkai Népszínházban az Ügynök halálát állítja színre. 1988-ban FEUD néven színházi csoportosulást hoz létre. 1991-től Magyarországon él, öt éven keresztül a Rádiószínháznak készít dokumentumműsorokat, egy ideig a Magyar Rádió szerkesztője. F. m.: 1995-ben megrendezi A háború című darabot, 1996-ban Félelem címmel forgatókönyv írásába fog. 1997-ben bemutatásra kerül a Szerelem című előadása. 1998-ban színre viszi Lev Birinszkij: Bolondok táncát, 1998-ban délvidéki vendégszereplésen vesz részt. 1998-ban a szabadkai Kosztolányi Színház felkéri A halál és a lányka megrendezésére. Dokumentumműsorokat készített a Magyar Rádió Rádiószínháza részére a Délvidékről elűzött menekültekről. Díjak: A Magyar Rádió Elnöki Jutalma a Kórógy - múlt és jelen című dokumentumműsoráért. Ugyanezért elnyeri az Új Magyar Hangjáték Szerzői Díját. (1994). Társ. tev.: A Délvidéki Magyarok Közössége alapító tagja és elnöke, a Vajdasági Színházak Találkozója bírálóbizottságának tagja. Kezdeményezésére jön létre a Magyarkanizsai Kamaraszínház. C.: 1084 Budapest, József u. 10. Tel: +381-(0)24-753-610. Mobil: 06-30-533-9093. E-mail: personal@andrasiattila.hu, Weblap címe: www.andrasattila.hu

ANDRIĆ Edit tanár, fordító. Zimony, 1960. máj. 21. Sz.: Burucki János és Nađežda. Nemzetisége: jugoszláv-magyar. Férjezett, Zoran. Gy.: Andrea. T.: József Attila Ált. Isk., Újvidék (1967-1975), Moša Pijade Gimnázium, Újvidék (1975-1977), fordítói szakközépiskola, Karlóca (1977-1979), Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Tanszék (1979-1984). Magiszteri fokozat: Újvidék (1989), doktorátus, Újvidéki Egyetem, Magyar Tanszék (1997). Érd. köre: Általános és összehasonlító nyelvészet, magyar nyelvészet. É.: Általános és középiskolai tanár, fordító. 1993-tól egyetemi tanársegéd, jelenleg az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszékén docens. F. m.: Mintegy 50 tanulmány hazai és külföldi folyóiratokban, nemzetközi konferenciák anyagát tartalmazó kötetekben. Tagság: A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (alapító tag), a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság (1996-), a Jugoszláv Alkalmazott Nyelvészek Társasága (2000-) és az MTA határon túli köztestületének tagja (2001-). C.: 21208 Kamonc (Sr. Kamenica), Vladimir Nazor u. 30. Tel.: +381-(0)21-461-641 (lakás). 21000 Újvidék, Magyar Tanszék, Stevan Mušić u. 24. Tel.: +381-(0)21-58-673 (mhely). E-mail:andrice@ptt.yu

ANDRUSKÓ Károly festő, nyomdász. Zenta, 1915. jún. 27. Sz.: Andruskó Károly, Kovács Viktória. Nős, Barsi Etelka, Rácz Szabó Anna. Gy.: Magdolna (1948), Adorján (1951), Szilveszter (1953). T.: Újfalusi iskola, Zenta (1921-1927), kereskedelmi iskola (1928-1932), nyomdászat (1928-1932). Szegedi Kereskedelmi- és Iparkamara, mesterlevél (1943). É.: Hat éves korától folyamatosan ír és rajzol. 1932-ig cserkészettel foglalkozott. 1933-tól nyomdász volt Zentán, Szabadkán, Eszéken, 1943-ban Szegeden, 1946-47 között Újvidéken a Magyar Szónál. Nyomdászként volt betűszedő, gépszedő, technikai vezető, korrektor. 1973-tól nyugdíjas. Társ. tev.: Tiszteletbeli tagság: Društvo Exlibris Slovenije (1992), egri Exlibris Klub (1994-től), Društvo Exlibris Beograd (1994-), Društvo Exlibris Vojvodine (1998-tól). A HÍD szerkesztőbizottsági tagja (1968-1970). Díjak: Októberi Díj (Zenta, 1966), Kultúra Szikrái Díj (Újvidék, 1978), Életmű Díj (Zenta, 1990), Orden Republike sa Srebrnim Vencem (Beograd, 1990). A különböző grafikai és exlibris pályázatokon, valamint biennálékon számos díjat szerzett. Gazdag munkásságnak elismeréseként tucatnyi emlékplakett, emlékérem, elismerés, diploma tulajdonosa. F. m.: több mint 4000 olajfestmény, 8000 lino- és fametszet, 220 minikönyv szerzője. Sorozatok: Zentai hídépítés, Zenta város múltjából, Kubikusok, Tanyák, Zentai csata, Amikről nem beszélhetünk. Szőlő és bor sorozata a Mezőgazdasági Múzeum kiállításaként egész Európát végigjárta. 1946-tól mostanáig 745 kiállításon vett részt. C.: 24400 Zenta. Vojislav Ilić u. 30. Tel.: +381-(0)24-811-538.

APRÓ Bakai Magdolna pszichológus, Zenta, 1968. márc. 9. Sz.: Bakai András, Széchenyi Katica. Férjezett, Apró László. Gy.: Gergely, Kristóf, Fruzsina-Katalin. T.: Elektrotechnikai középiskolába járt Adán (1983-1987). Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán pszichológiát tanul (1988-1993). Családterápiás szakosítás, Belgrád (1998-2003). É.: 1994 óta dolgozik az adai egészségházban. Érd. köre: Családterápia, irodalom, történelem, művészetek. Társ. tev.: A VMDK alapító tagja, a Lux szenvedélybetegségekkel foglalkozó társaság alapító tagja, a dohányzás elleni kampány szervezője és koordinátora, a Napocska Reménysugár sérült gyermekeket segítő szervezet munkatársa. C.: 24430 Ada, Sava Kovačević u. 28. Tel: +381-(0)24-851-363 (lakás). 24430 Ada, Egészségház, József Attila u. 9. Tel.: +381-(0)24-851-272 (mhely). Mobil: +381-(0)64-259-76-58.

APRÓ István biológus, újságíró, író. Zenta, 1960. ápr. 10. Sz.: Apró János, Pósa Eszter. Nős, Szőke Rita. Gy.: Bálint, János Miklós, Anna. T.: Ált. isk., Ada (1967-1975), ált. középiskola (1976-1977), biológiai szakközépiskola, Újvidék (1978-1979). Természettudományi Egyetem, Biológiai Tanszék, Újvidék (1980-1984). Kutató biológus végzettség. Bölcsészettudományi Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék (1981-1984). Érd. köre: Környezetvédelem, irodalom, kisebbségpolitika, publicisztika, társadalomtudományok. É.: A Magyar Szó, a Tiszavidék újságírója, 1989-1991-ig baranyai tudósító, majd menekült és segédmunkás (1992-1994). Az MDF Határon Túli Magyarok Osztálya munkatársa, majd vezetője (1993-1995), a Magyarság és Európa társ. tud. folyóirat főszerkesztője. 1994-től a határon túli magyarok körében szociológiai felméréseket végző Balázs Ferenc Intézet ügyvezetője. Díj: Sinkó-díj (1987). F. m.: Küldetés (1988), Három folyó (1989), Regénybrikett (1993). C.: 2217 Gomba, Dózsa György u. 27 (lakás), 1027 Bp. Bem rkpt. 52. Tel.: +36-1-315-2030 E-mail:bfiapro@mail.datanet.hu

APRÓ László gépészmérnök, közúti közlekedési mérnök. Ada, 1942. aug. 12. Sz.: Apró József, Hajagos Mária. Nős (1974), Molnár Edit tanítónő. Gy.: László és Zoltán. T.: Ipari tanonciskola, Műszaki Középiskola, Ada. Műszaki Gépészeti Főiskola, Újvidék, Közúti-közlekedési Főiskola, Zágráb. Szakmai végzettsége: géplakatos, gépésztechnikus, gépészmérnök. É.: Az adai középiskolában oktató, az adai és a zentai belügyi titkárság közlekedésbiztonsági főnöke, a vizsgáztató bizottság elnöke, majd családi vállalkozásban lakatosműhelyt és vegyeskereskedést nyit. Társ. tev.: A JKSZ tagja, a VMDK alapító tagja, a helyi szervezet alelnöke. A VMSZ, majd a KDEM adai szervezetének elnökségi tagja. Hat mandátumban községi képviselő, a végrehajtó bizottság, és különböző bizottságok tagja. Volt a vadászegyesület elnöke, az iparos egyesület elnöke. C.: 24430 Ada, Save Kovačević 28. Tel.: +381-(0)24-851-363. 

ARANY Mihály autószerelő. Oroszlámos, 1953. jún. 1. Sz.: Arany Mihály, Erzsébet. Nős, Ruzsica. Gy.: Lívia, Zorán. T.: Ált. iskola, Bajmok (1961-1969). Szakiskola, Szabadka (1969-1973. É.: Autószerelő Szabadkán, majd autóalkatrész-árusító. Társ. tev.: A bajmoki Testvériség-egység Művelődési Egyesület elnöke (1996-tól), több éve a bajmoki néptánc-szemle szervezője. Díj: Szabadka Ifjúsága (1977). C.: Bajmok, Tri ist. žrtva 17 (lakás). 24210 Bajmok, Moša Pijade 19. Tel./Fax.: +381-(0)24-762-288.

 

ÁRPÁSI Ildikó tanár, újságíró. Szabadka, 1967. aug. 3. Sz.: Árpási Ferenc, Kávai Ilona. Férjezett, Kasza József. Gy.: Miksa (1997). T.: gimnázium, kulturológiai szak, Szabadka (1984-1986), Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar Tanszék (1986-1991), Közép-európai Egyetem, Politikatudományi Tanszék Budapest (1995-1996). Szakmai végzettsége: Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a politikatudományok magisztere. É.: A Magyar Szó szabadkai rovatának szerkesztője (1991-1998), a Szabadkai Rádió magyar műsorának fő- és felelős szerkesztője (1998-). Érd. köre: Sajtó, rádió, politika, művelődés, kisebbségek, önkormányzat. Társ. tev.: Magyarságkutató Tudományos Társaság, Független Újságírók Vajdasági Egyesülete. Díjak: Magyar Szó 1993. évi Újságíró Díja. C.: Kelebia, Csávoly u. 197. Tel: +381-(0)24-783-139 (lakás). 24000 Szabadka, Szabadkai Rádió, Jovan Mikić út 12. +381-(0)24-552-200 E-mail: arpasi@tippnet.co.yu