INTERJÚK

 1. A Potisje pszichológusa. Király János, Magyar Szó, Tiszavidék 1975. aug. 29.
 2. Egyik legfontosabb feladatom a munka humanizálása. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, az adai Potisje Szerszámgép- és Hajtóműgyár pszichológusával. Junger Ferenc, Magyar Szó, 1976. április 14.
 3. Miben segít az üzemi pszichológus? Elmondja: dr. Hódi Sándor. Csíkos Zsuzsanna, Magyar Szó, 1977. ápr. 3.
 4. Színre lép a munkapszichológus. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral. K-ly., Magyar Szó, Tiszavidék, 1977. szept. 23.
 5. Futball-labda az Olimpuszon. Kerekasztal-beszélgetés a labdarúgásról. Árok Ferenc, Magyar Szó, Kilátó, 1978. VII. 22. (Helyreigazítás: Magyar Szó, 1978. július 29.)
 6. Toronyfestés és pszichológia. Tóth Sz. László, Magyar Képes Újság, XXVII. évfolyam. 15. szám. Eszék, 1978. aug. 1.
 7. Létélmény és valóság. Junger Ferenc, Magyar Szó, Kilátó 1978. aug. 26.
 8. Ariadné fonala. Beszélgetés a pályaválasztásról Adán dr. Hódi Sándor pszichológussal és a Petar Drapšin Egységes Középiskola diákjaival. Bálint Sándor, Magyar Szó, 1981. június 14.
 9. A feszültségforrások semlegesítése. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, az adai Potisje Szerszámgépgyár és Öntödék pszichológusával. Bálint József, Dolgozók, 1981. június 25.
 10. Az elmúlt év legjelentősebb társadalomelméleti művei. A Kilátó körkérdése. Magyar Szó, 1983. február 5., szombat.
 11. Összetett élethelyzetek. Beszélgetés Hódi Sándorral, a Magatartásformák és társadalmi viszonyok című könyv szerzőjével. Sinkovics Péter, Magyar Szó, Kilátó, 1984. április 14.
 12. Új törekvések a pszichológiában. Beszélgetés Hódi Sándorral az Illúziók nélkül című könyvének megjelenése alkalmából. Vajda János, Magyar Szó, 1985. dec. 7.
 13. Önelégültség, vagy tudatos önismeret. Beszélgetés dr. Hódi Sándor pszichológussal. Üzenet-díj. Csordás Mihály, Hét Nap, 1986. október 17.
 14. Csillagokban a jövőnk? 1985, Móricz Lajos, Halló, tv, Újvidék
 15. Magatartásformák és társadalmi viszonyok. Hornyik Miklós interjúja, 1985 – Újvidéki tv.
 16. Akarni és félni a változásokat. Beszélgetés dr. Hódi Sándor pszichológussal mindennapjaink gondjairól. Apró István. Magyar Szó, Kilátó, 1987. november 21., szombat.
 17. Kábítószer. Mit mond a pszichológus? Beszélgetés Hódi Sándorral. Tari István, Képes Ifjúság, XLII. évf. 1855. szám, 1987. december 8.
 18. Telefonbetyárok. Mit mond a pszichológus? Tarján Valéria, Jó Pajtás, 1988. I. 7.
 19. Mennyire beteg a nemzet? A 7 Nap megkérdezte. 7 Nap, 1989. április 14. szám.
 20. Nyelv és identitás. Az anyanyelvi kultúra iránti érdektelenség – A nemzetiségi kultúrák értékvesztése nem csak a nemzetiségek ügye – Beszélgetés dr. Hódi Sándor pszichológussal. Apró István: Magyar Szó, 1989. július 15., szombat.
 21. Az anyanyelvi tanítóképzés jövője. Kabók Erika, Magyar Szó, 1989. október 12.
 22. Stresszintézet Adán? Keszég Károly interjúja, Újvidéki Televízió, 1989.
 23. Dr. Hódi Sándor Szolnokon. Lépni kell. B.M., Néplap, 1989. november 6.
 24. Önmagunk vállalása. Interjú dr. Hódi Sándorral a vajdasági emberről - Félelmeinkről - Kultúránk csonkaságáról - A cenzúráról - Az ellentétek oldásáról. Náray Éva, Magyar Szó, 1989. dec. 31., 1990. január 1., 2.
 25. Vajdaság: Növekvő esélyek - növekvő veszélyek, avagy az átalakulás paradoxona. Kisebbségnézőben.  Schlett István, Társadalmi Szemle, 1991/7.
 26. Várakozási feszültségben a Vajdaság. Paranoiások kezében a tömegkommunikáció. Botlik József, Magyar Nemzet, 1992. január 31., péntek.
 27. Ollóval kaszabolt határok. A körzeti központok fölélhetik a minimális tartalékokat - Az SZSZP hibás lépése - Dr. Hódi Sándor nyilatkozik lapunknak. Pertics Péter: Magyar Szó, 1992. február 9., vasárnap.
 28. Négyfelé tört magyarság. A kisebbségi sors mai megpróbáltatásait a vajdasági magyarok közösségi tudatában dr. Hódi Sándor pszichológus elemzi az alábbi interjúban. Bódis Gábor, Napló, 1992. április 1.
 29. Vajdasági magyar autonómia-tervezet. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége alelnökével. (kn) Szabad Újság, 1992. május 14.
 30. "Hova Tűnt a sok virág" Interjú Hódi Sándorral, a VMDK alelnökével. Ónodi János, Országhatár 1992/23.
 31. A világ figyelmének középpontjában. Pertics Péter, Magyar Szó, 1992. július 5.
 32. Szerbiát senki sem érti. Az interjú a Napló részére készült 1992. szept. 24-én.
 33. Nincs remény önálló Vajdaságra, amíg a szerbek az országgyarapítás bűvöletében élnek. Újvidéki beszélgetés a VMDK alelnökével. Sebestyén Imre, Magyar Nemzet, 1992. október 23.
 34. Nemzetközi jogbiztonságot a kisebbségeknek. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, a KENF elnökével. Pertics Péter, Magyar Szó, 1992. november 22.
 35. Távlatvesztésünk megelőzése. (m.) Magyar Szó, 1992. december 11., péntek.
 36. Vajdaság autonómiája. Az interjút Sebestyén Imre készítette 1993 márciusában a Magyar Nemzet részére.
 37.  Egy szelet kenyér erejéig. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, a VMDK alelnökével. Molnár Veress Pál , Magyar Fórum, 1993. április 1.
 38. Új feladatok előtt. Pertics Péter: Magyar Szó, Tiszavidék, 1993. július 14.
 39. Túl kell lépni a régi sémákon. Pertics Péter: Magyar Szó, 1993. szeptember 26.
 40. Ausztráliában. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral. Drahos István interjúja Dr. Hódi Sándorral. Ausztrália, Sydney, 1993. november 6.
 41. Szakadás a VMDK vezetőségében? Sebestyén Imre: Magyar Szó, 1994. március 20.
 42. Nincs mód a közeledésre. Az erős és a bizalmat élvező érdekvédelmi szervezet már a múlté - Beszélgetés dr. Hódi Sándorral. Pertics Péter: Magyar Szó, 1994. április 3.
 43. Semmi sem lett az ígéretekből. Interjú dr. Hódi Sándorral, a Magyarok Világszövetsége elnökségi tagjával. Pertics Péter:  Magyar Szó, 1993.
 44.  A szerepzavar ára. Interjú dr. Hódi Sándorral, az MVSZ JOT megalakulása és egy új vajdasági magyar érdekszövetség létrehozására tett kezdeményezése kapcsán. Friedrich Anna és Sebestyén Imre: Magyar Szó, 1994. május 19.
 45. Új magyar érdekszövetség alakul Vajdaságban. A SVET Interjúja dr. Hódi Sándorral, akit Ágoston határmódosítással vádol. Az interjút a SVET munkatársa készítette 1994. május 23-án.
 46. Lemorzsolódott a tagság. Adán is létrehozzák a VMDK Polgári Demokratikus Szárnyát – Beszélgetés dr. Hódi Sándorral. Pertics Péter: Magyar Szó, 1994. június 3.
 47. Érdekképviselet a háborúban. Gazda Árpád: Romániai Magyar Szó, 1994. december 14.
 48. Autonómia a konfliktusok megelőzésére. Friedrich Anna, Magyar Szó, 1995. március 12.
 49. Tavaszi nagytakarítás. (k.o.): Szabad Hét Nap, 1995. április 20.
 50. Mintaértékű autonómiatörekvések. Németh Tünde: Erdélyi Híradó, 1996. július 3.
 51. Az autonómia esélyei. Az interjút Botlik József készítette 1996. július 29-én a Magyar Nemzet részére.
 52. Új helyzet a Vajdaságban. A pártosodás veszélyeiről, a hatalomvágyról és az érdekvédelem esélyeiről. Botlik József: Magyar nemzet, 1997. február 17.
 53. Esélyek és remények Trianon meghaladására. Borbély Zsolt Attila: Havi Magyar Fórum, 1997. július.
 54. Mentsük meg az életet! Öngyilkosságban a világranglista élén állunk – Nem a háború hozta az agresszivitást, hanem a mentális leépülés – Hogyan lehetne kilábalni a válságból? – Beszélgetés dr. Hódi Sándor pszichológussal? Fodor István, Magyar szó, 1997. november 23., vasárnap.
 55. Egyéni sorszervezés, kollektív tudat. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral és Évával abból az alkalomból, hogy az idei Berzsenyi-díjat nekik ítélték oda. Krekity Olga: Szabad Hét Nap, 1998. december 2.
 56. Aggasztó jelek a Délvidéken. „Magyarok, menjetek Magyarországra!” Kubinyi Tamás: Magyar Fórum. 1999. július 22.
 57. Délvidéki magyarok a balkáni viharban. Sinkovics Péter, Új Szó, 1999. október 6.
 58. Félelmeink naplója. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, a Jugoszlávia bombázása című könyv szerzőjével. Sinkovics Péter, Magyar Szó, 1999. X. 9. KILÁTÓ, XXXVLLL. évf., 16. Szám Dr. Hódi Sándor író, pszichológus. Beszélgetőtárs: Hornyik Miklós
 59. "Az ember akarata a világ akarata". A magyar kultúra napja alkalmából. Az interjút Beszédes István készítette a Képes Ifjúság részére 2000 január 18-án.
 60. Esti kérdés. Hornyik Miklós interjúja dr. Hódi Sándorral. Duna Televízió, 1999. szeptember 6. Megjelent: Új Horizont, 2000 január-februári számában
 61. Az MVSZ JOT és a vajdasági pártok. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral, a Magyarok Világszövetsége Jugoszláviai Országos Tanácsa elnökével. Sebestyén Imre: Magyar Szó, 2000. április 7.
 62. Vajdasági helyzet. Dezső János: Rádióinterjú 2000. augusztus 27. de. 9 óra Kossuth Rádió, Vasárnapi Világóra.
 63. Jugoszlávia egy új játszma kezdetén. Hódi Sándor Milosevicsről, Kostunicáról, a demokratikus kibontakozás esélyeiről. Pataky István: Magyar Nemzet, 2000. október 21.
 64. Porlunk, mint a szikla. Dr. HÓDI Sándor válaszlevele szerkesztői kérdéseinkre. Kormos László: A Magyar-Svéd Online Források Honlapja Hungarian Swedich Online Resources, 2000. okt.
 65. A pszichológus szemével. Szaniszló Ferenc tv-interjúja, 1991. augusztusa.
 66. Identitás, útvesztőkkel. Beszélgetés dr. Hódi Sándorral abból az alkalomból, hogy neki ítélték a Kemény Zsigmond díjat. Fodor István: Magyar Szó, 2001. január 28., vasárnap.
 67. Életben maradni - légüres térben. Több mint könyvbemutató. Szokolai Zsuzsa: Kikindai Újság, 2001. október 19.
 68. Az együttgondolkodás új formáinak keresése. Tóthfaluban megalakult a Széchenyi István Stratégiakutató és fejlesztési Intézet. Szokolai Zsuzsa: Kikindai Újság, 2001. október 26., péntek.
 69. Ki kicsoda 2002? Király János, Tiszavidéki Heti.  2002. 04. 10.
 70. Merítsünk hitet a múltból. Sorskérdéseinket tárgyaló tanácskozás. Kovács Nándor: Hét Nap, 2002. május 22.
 71. A Délvidék ütőere Adán. Interjú Hódi Sándorral, a Magyarok a forrongó Szerbiában című könyv szerzőjével. Király János: Zentai HETI 2002. július 3.
 72. Trianonról felszabadultan. Tóthfalu, 2002. augusztus 31. Vicei Károly: Zentai Heti, 2002. szept. 4.
 73. Az igazi önszerveződés még várat magára. Könyvbemutató, kritikai állásponttal. (k-i.): Kikindai Újság, 2002. november 29. , péntek.
 74. Háromszintű autonómia koncepció a Vajdaságban. (MR: Kossuth Rádió / Szülőföldünk – Határok nélkül. 2003. október 2. 2003. október 9., csütörtök 1:56.
 75. Interetnikus kapcsolatok. Német B. László: Kossuth Rádió / Szülőföldünk - Határok nélkül. 2003. november 17., hétfő 7:31.
 76. A Kárpát-medencében a nemzeti identitás nem természetes állapot. Ternovácz István: Kossuth Rádió / Szülőföldünk - Határok nélkül. 2004. január 26., hétfő 11:04.
 77. A szerb gyerekek verik a magyarokat. Ternovácz István: 2004. február 8., vasárnap 0:35. Kossuth Rádió / Szülőföldünk - Határok nélkül. 
 78. Beszélgetés a Duna Televízióról. Az interjút Siflis Zoltán készítette a Duna Televízió részére 2004. május 8-án.
 79. Nem toleranciára van szükségünk, hanem jogállamra! Interjú Hódi Sándorral, a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet igazgatójával, az MVSZ JOT elnökével. Szokolai Zsuzsa: Kikindai Újság, 2004. június 10., csütörtök.
 80. Szerbia: a választások vesztese maga az ország. Mit gondolnak a vajdasági magyarok? Dezső János: Kossuth Rádió / Világóra. Elhangzott 2004. október 10-én. 2004. október 14., csütörtök 8:31.
 81. Balkáni krétakör. Szaniszló Ferenc tv-interjúja, 2004. november 29.
 82. Intelligencia és lelki habitus. Dr. Hódi Sándort, a zentai Bolyai tehetséggondozó Gimnázium pszichológusát kérdeztük: Mennyiben valósult meg a gimnázium létrehozásakor kitűzött cél? Gruik Ibolya: Magyar Szó, Hétvége, 2005. 05. 28., 29.
 83. Délvidéki ki kicsoda. Hamarosan megjelenik a vajdasági közéleti lexikon. MR: Kossuth Rádió / Szülőföldünk - Határok nélkül. Elhangzott: 2005. szeptember 22-én. 2005. szeptember 23., péntek.
 84. Közéleti lexikon. Minden ötszázadik magyar kiemelkedő tevékenységet folytat. Gruik Ibolya: Magyar Szó. 2005. 10. 03.
 85. Pszichológiai portré. Gruik Zsuzsanna díjnyertes pályaműve (http://www.bolyaigimi.org /tehetsegstud/index.php)
 86. Félig üres vagy félig tele a pohár? Tóth Lívia: Hét Nap, 2005.11.15.
 87. Esélyteremtés és jövőépítés. Dr. Hódi Sándor szerint a múlt visszasírása helyett az új megoldások felkutatásával kellene foglalkozni – A kabát újragombolásával lehet pénzt szerezni. Csincsik Zsolt: Magyar Szó, Hétvége, 2005. december 3., 4., szombat-vasárnap.
 88. Mi fán terem a nemzetstratégia? Beszélgetőtárs: Pertics Péter: Aracs, 2006/1. 6. évf.
 89. Mit rejteget a Vajdasági ki kicsoda 2004? Már kapható Vajdaság első közéleti lexikonja, a folytatás 2006-ra várható. Horváth Ágnes: Magyar Szó, 2006. 1. 14-15. (szombat-vasárnap).
 90. Szellemi értékeink tárháza. Horváth Ágnes: Magyar Szó, 2006. január 21., 22., szombat-vasárnap.
 91. A közösségvállalás a legfontosabb. Múlt pénteken az adai Városháza dísztermében bemutatták Hódi Éva és Hódi Sándor Ki kicsoda 2004 című közéleti lexikonját. Krizsán Mónika: Képes Ifjúság, 2006. jan. 25.
 92. Meddig tart a holtomiglan-holtodiglan? A férfi-nő kapcsolat Vajdaságban dr. Hódi Sándor új könyvének tükrében. Gruik Ibolya: Magyar Szó, 2006. április 1., 2.
 93. Az iskolai reformokról. Dr. Hódi Sándor pszichológus az alternatív pedagógiáról. Gruik Ibolya, Magyar Szó, 2006. május 1-2.
 94. Eszmény és valóság. Dr. Hódi Sándort a tudásban rejlő lehetőségekről kérdeztük. Gruik Ibolya: A nap interjúja. Magyar Szó, 2006. május 25., csütörtök.
 95. Önmagunk nyomában. A nemzeti jellem problémája – Hódi Sándor pszichológust kérdeztük. Gruik Ibolya, Magyar Szó, Kilátó, 1. rész: 2006. nov. 25., 26., szombat-vasárnap. 2. rész: dec. 2., 3., szombat-vasárnap. 3. rész: 2 dec. 9., 10., szombat-vasárnap. 4. rész: dec. 16., 17., szombat-vasárnap.
 96. Szinglik és emancipáció. A jéghegy csúcsa. Dr. Hódi Sándor pszichológust kérdeztük. Gruik Ibolya: A Magyar Szó 2007. évi naptára. Újvidék, 2006 novembere.
 97. Köszönöm, Drágám! Beszélgetés dr. Hódi Sándor pszichológussal. Berényi Klára. Dr. Hódi Sándor: Köszönöm, Drágám! Újvidéki Rádió. Női hullámhossz. 2007. 03. 05.
 98. Mikor kötünk házasságot? Horváth Ágnes, Magyar szó, Hétvége, 2007. április 21., 22., szombat-vasárnap.

Vissza